• Richard Perkins och Yohanna Amselem flyttade till Ridgedale för fyra år sedan.
  • Ridgedale permaculture beskrivs som världens nordligaste kommersiella permakulturgård. Enligt Richard Perkins är några framgångsfaktorer ytterst noggrann planering, omfattande research och en helhetsbild av verksamheten som ligger till grund för alla beslut.
  • Gracie’s backyard släpps i juni.
  • Ridgedale säljer endast sina produkter till kunder inom 50 kilometers avstånd för att göra distributionen så enkel som möjligt för de anställda, hålla nere transporter och kunna ha en relation till sina kunder.
  • Enligt Richard Perkins är några framgångsfaktorer för gården ytterst noggrann planering, omfattande research och en helhetsbild av verksamheten som ligger till grund för alla beslut.
Landets Fria

Värmländska Ridgedale ska bli film

Lantbrukarna på Ridgedale permaculture vill gynna både jorden, bonden och lokalsamhället. I juni släpps en dokumentär om människorna som gör arbetet möjligt.

Andelsjordbruk, höns, betesdjur, skog, samt odling av nötter, bär och svamp. Det är några av verksamheterna som Richard Perkins och Yohanna Amselem har startat på Ridgedale sedan de flyttade till gården för fyra år sedan. I Västra Ämtervik utanför Sunne har de även satsat stort på att hålla utbildningar.

Deltagarna på kurserna, och Richard Perkins själv, står i centrum för dokumentären om Ridgedale – Gracie’s backyard – som släpps i juni.

– Regissören Olivier Asselin ville göra en film om människorna på gården snarare än om de tekniska aspekterna. Han ville veta varför folk väljer den här typen av jordbruk som går emot strömmen i dagens matproduktion, säger Richard Perkins.

Ridgedale använder sig av metoder som agroforestry – som kombinerar jordbruk med skogsbruk, diverse holistiska designverktyg som permakultur, keyline design och holistic management, samt grävfri odling.

– Han var intresserad eftersom det här är en ovanlig gård med en intensiv utbildningsverksamhet för folk som ska börja med jordbruk. Många permakulturgårdar visar upp saker som inte är ekonomiskt hållbara, medan vi har fungerande modeller som kan skalas upp och ner. Vi är ett bevis på att det går att bedriva lantbruk i liten skala med större vinst per kvadratmeter och samtidigt gynna marken och närområdet.

Ridgedale säljer endast sina produkter till kunder inom 50 kilometers avstånd för att göra distributionen så enkel som möjligt för de anställda, hålla nere transporter och kunna ha en relation till sina kunder.

– Jordbruk är fortfarande grunden för samhället, men de flesta av oss är så bortkopplade från hur maten produceras. Grunden för matsäkerhet är att känna lantbrukarna, säger Richard Perkins.

Filmen är döpt efter hans och Yohanna Amselems dotter Gracie men handlar inte så mycket om henne specifikt som om ett jordbruk med fokus på framtida generationer.

– Vi vill förbättra jorden så att vi överlämnar marken i bättre skick än när vi kom, och samtidigt försörja oss.

När paret köpte gården sa Richard Perkins att den måste bli lönsam inom tre år, annars skulle de lägga av. Nu är de inne på sitt fjärde år i Värmland.

– Det här är ett yrke med stora risker, men vi har hittat innovativa sätt att hantera dem – som andelsjordbruk, crowdfunding och att arrendera mark istället för att köpa den. Hittills har allt gått exakt som vi hade planerat.

Under uppstartsfasen har det varit många utbildningsplatser, volontärer och anställda på Ridgedale för att ge så många som möjligt chansen att se hur det går till att komma igång med lantbruk.

– Det som inspirerar mig är att allt fler börjar med jordbruk utan att ha en konventionell jordbruksbakgrund. Därför är de inte inpräntade med ohälsosamma sätt att göra saker från sin far eller någon lantbruksskola, utan de börjar med mycket mer holistiska metoder, säger Richard Perkins.

Olivier Asselin har gjort flera filmer tidigare där han använt sig av crowdfunding, med kampanjer där privatpersoner blir medfinansiärer. Den här gången har 515 personer donerat omkring 170 000 kronor för att filmen ska bli verklighet.

Intresset är störst från utanför Sverige, vilket även gäller Ridgedales utbildningar. Vare sig Richard Perkins bok Making small farms work eller den nya dokumentären finns därför på svenska.

– Det kommer allt fler svenskar på våra utbildningar men idéerna känns fortfarande väldigt okända här. Sverige ligger långt efter USA och andra länder i Europa. I USA är det många fler än i Europa som återvänder till jordbruk och kommersiell odling. Där har Sverige enorm potential med så mycket mark som är underutnyttjad. Men jag förväntar mig inte att Sverige ska ta till sig det här lika snabbt som andra eftersom levnadsstandarden är så hög här. Livsstilen på Ridgedale är hård, men otroligt rik och belönande, säger Richard Perkins.

Samtidigt tror han att Sverige är mer utsatt än många andra länder när matproduktionen påverkas av exempelvis klimatförändringar.

– Många människor har det så bra att de inte vet hur sårbart matsystemet är. Det finns så få producenter här.

Fakta: 

Ridgedale permaculture

Ridgedale permaculture beskrivs som världens nordligaste kommersiella permakulturgård. Enligt Richard Perkins är några framgångsfaktorer ytterst noggrann planering, omfattande research och en helhetsbild av verksamheten som ligger till grund för alla beslut.

Läs mer om gården på http://www.ridgedalepermaculture.com.

Några utgångspunkter på Ridgedale

Permakultur
En helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Den erbjuder konkreta designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten.

Holistic management
Principerna började att utvecklas på 1960-talet av Allan Savory, ursprungligen för betesdrift, men systemet kan även appliceras i andra sammanhang, exempelvis företagande och beslutsfattande i allmänhet. Då handlar det bland annat om att se system som en helhet, definiera sina mål och våga ifrågasätta sina beslut.

Keyline design
En teknik för att maximera utnyttjandet av vattenresurser på en bit mark. Kan också ses som en mer allmän samling designprinciper, tekniker och system för att utveckla stads- och landsbygdslandskap.

Källor: Landets Fria Tidning, www.wikipedia.org

Gracie’s backyard
Läs mer om dokumentären på www.kickstarter.com/projects/oasselin/gracies-backyard.

Andelsjordbruk
Andelsjordbruk eller CSA går ut på att konsumenter tecknar upp sig på förhand som andelsägare eller förhandsköper av det som produceras på en lokal gård. Poängen är att minska risken för producenten och öka delaktigheten från konsumentens sida.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu