• Mat är en viktig fråga för Omställning Ungern. I år blir det mycket fokus på att stärka lokala producenter.
  • Omställning Ungern har startat ett lärnätverk där 15 lokalsamhällen bland annat har lärt varandra att bygga fönster.
  • Under utbytet Transition in action 2016 byggde ungdomar från flera europeiska länder en lerugn vid ett utbildningscenter i den ungerska byn Kunbábony.
  • 2016 arrangerades Körfeszt, en fyra dagar lång festival för utveckling lett av lokala gemenskaper i teori och praktik. Det handlade om allt från lokala matsystem till mentorskap för unga.
  • ”Genom att arbeta med omställning får jag en bild av Ungern som få andra människor får. Jag ser att människor är engagerade och att de lägger massor av energi på att förändra”, säger Tracey Wheatley.
  • Eldsjälar från ekobyn Nagyszékely går en kurs i gemenskapsodling, något som bara funnits i Ungern i fem-sex år men växer (!) så det knakar.
Landets Fria

Omställning Ungern satsar på lokal handling

Omkring en tredjedel av Ungerns invånare lever under fattigdomsgränsen. Omställning Ungern fokuserar på det som betyder mest för invånarna – mat, bränsle och inte minst samarbete.

Omställning Ungerns främsta uppgift är att stärka lokala gemenskaper och ge människor praktiska verktyg för att förändra sin egen vardag, berättar Tracey Wheatley från landets nationella hub, ett ”nav” som samordnar arbetet.

– Människor ser ett behov av att utveckla sitt lokalsamhälle. Omställningsrörelsen ger kunskap och en identitet, en känsla av att tillhöra något större, som är väldigt viktig.

Under de 23 år som gått sedan hon flyttade till Ungern från Skottland har hon hela tiden haft fokus på lokalt engagemang, ibland i mycket utsatta områden.

– När man möter ett lokalsamhälle under press säger de att ”det enda vi har är problem”. Det är helt sant. Men det finns också en annan sanning. Bara det faktum att de kan säga ”vi” betyder att de har något. Medelklassen må ha makt och pengar – men social samhörighet, en gemensam historia och kunskapen om hur man överlever är otroliga resurser.

Omställningsrörelsen i Ungern startade efter ett internationellt projekt kring klimatfrågor 2008 där bland andra Tracey Wheatley deltog.

– Vi kunde se att det fanns ett behov av gräsrotsarbete och en passion och drivkraft hos folk att engagera sig i klimat- och sociala frågor, men vi kunde inte se hur det skulle organiseras. Omställning blev svaret.

De engagerade utbildade sig till omställningskursledare, både för att sprida kunskap och för att se till att arbetet höll sig till omställningsrörelsens grundidéer. Ett stort steg framåt kunde tas 2013 när omställarna fick tre års stöd från den norska regeringen för att undersöka hur omställning kunde se ut i Ungern.

De letade efter olika exempel på lokalt engagemang som drevs av invånarna själva, inte av kommuner eller myndigheter. Sedan bildade de ett lärnätverk som bestod av 15 sådana lokalsamhällen med stor bredd – från urbana subkulturer och ekobyar till segregerade romska samhällen.

Tracey Wheatley berättar om ett av samhällena i nätverket som ligger på landsbygden och står inför många utmaningar som hög arbetslöshet och interna spänningar. Invånare där tillverkar bränslebriketter av sådant som finns tillgängligt lokalt, som avfall från hushåll och lantbruk, och arbetar fram rättvisa sätt att distrubuera dem. Många ungrare har nämligen inte råd med bränsle för att värma sin bostad. Medierna rapporterade nyligen att 1 200 invånare har frusit ihjäl de senaste fyra åren.

– Omställning måste förankras i människors vilja att genast förbättra sin vardag.

Under tre år har samhällena i nätverket utbytt erfarenheter, gjort studiebesök och hållit kurser för varandra. Eftersom finansieringen bara fanns under en begränsad tid var målet att skapa en organisation som kunde bära sig själv även efter projekttidens slut. Nu fortsätter samhällena i nätverket att hålla kontakt och samarbeta.

– När dessa vitt skilda lokalsamhällen möts kommer de snabbt fram till att de har samma drivkrafter och ofta samma svårigheter. Det svåraste är att hålla ihop och motivera en grupp volontärer på lång sikt när människor är under hård press från jobbet eller familjen. Allt som görs här är väldigt inspirerande men också väldigt prekärt – det mesta är beroende av att en till tre personer kan jobba ideellt. Initiativen kan finnas i ena stunden för att i nästa stund vara borta.

Generellt ser huben som sin främsta uppgift just att hjälpa omställare att mötas. Den har en webbplats, håller seminarier kring omställning och skapar forum där engagerade kan utbyta kunskaper, erfarenheter och resurser.

– Vi berättar att de här sakerna händer och att det är möjligt att skapa sådant här från ingenting – men vi säger inte att det kommer att vara lätt.

Tracey Wheatley tror att det viktigaste med att eldsjälarna möts är att de kan peppa varandra. Hon berättar om en kvinna i lärnätverket som sa att folk tyckte att hon var galen som jobbade ideellt. ”Den minsta gemensamma nämnaren bland oss som är här är att vi alla är galna!” sa hon och tillade att det var skönt att veta att hon inte var ensam.

– Att komma samman och dela sina upplevelser är väldigt stärkande, liksom att lära varandra. Det handlar om små saker som hur man beskär fruktträd eller bygger fönster. Genom att de undervisar varandra får de en maktposition.

Hon ser omställningsrörelsens fokus på praktisk handling som en av dess främsta styrkor.

– Att ha koll på teorier eller den senaste koldioxidhalten i atmosfären kan vara viktigt men på lokal nivå handlar det mer om att kunna arbeta med händerna och göra saker bättre för människorna runt omkring dig. Folk som kanske inte bryr sig så mycket om klimatfrågan kan ta chansen att jobba ihop för att förbättra den dåliga maten eller förhindra att människor fryser ihjäl på vintern.

Tracey Wheatley tror mycket på att fokusera på det positiva.

– Att leva med negativa tankar är tufft. Om du lägger din tid och energi på att vara emot saker, att kritisera och ta avstånd, får du inte chansen att tillsammans med andra skapa en längtan efter något nytt. Vi behöver lägga vår energi på att skapa vår egen berättelse.

Nu upplever hon att allt fler ungrare känner att om något ska hända måste de göra det själva. Att samarbeta lokalt kan bli första steget till förändring, menar hon.

– Större samhällsförändringar blir alltid möjliga genom att människor har börjat nätverka på lokal nivå. I dag kanske det handlar om matpaket men i morgon kan det handla om större samhällsfrågor, eftersom möjligheterna till organisering redan finns på plats.

Fakta: 

Fyra arbetsområden 2017

Matsuveränitet. Även om mycket mark håller på att köpas upp har Ungern ännu en hög andel småbrukare. Därför handlar mycket av omställningsarbetet om att stärka lokala matproducenter och hjälpa dem att sälja sina produkter, exempelvis på lokala marknader. Huben vill nu skala upp sitt arbete i flera projekt som exempelvis för samman lokala producenter för att lära sig av varandra.

Gemenskapsodling. Tanken är att samla gemenskapsodlare för att lära av varandra – inte minst om hur det går till när gemenskapsodlingen blir en grogrund för mer genomgripande social förändring.

Ungdomsutbytet Transition in action som finansieras av EU:s Erasmusprogram. I två veckor ägnar sig ungdomar från flera länder i Europa åt omställningsarbete i ett lokalsamhälle. 2016 byggde de en rullstolsvänlig komposttoalett och en lerugn vid ett utbildningscenter i den ungerska byn Kunbábony.– Omställningsrörelsen består ofta främst av personer i medelåldern. Det här är ett sätt att göra lokalt engagemang sexigt för personer mellan 18 och 25, säger Tracey Wheatley.

Samarbete med studenter. Studenter från två högskolor har fått frågan om de vill göra sin forskning på områden som gör nytta för lokalsamhället. Det har till exempel handlat om att göra marknadsundersökningar för en lokal social entreprenör och att studera trädens lokala kulturhistoria och ekonomiska betydelse.– Studenterna har känt sig stärkta av att kunna göra forskning som någon har nytta av, istället för att bara göra något för betygets skull, säger Tracey Wheatley.

Omställning Ungern

Landets första omställningsinitiativ Omställning Wekerle, där Tracey Wheatley också är engagerad, registrerades 2011. 2014 var hon med och startade den nationella huben.

Två initiativ är i dag registrerade hos Transition network (att jämföra med fyra i Sverige).

Fem volontärer arbetar deltid på hubens kontor i Budapest.

Läs mer på www.kozossegek.atalakulo.hu och www.wekerletelep.hu/introduction.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu