• Annette Buhl är ordförande för Omstilling Danmarks kärngrupp. Här talar hon om inre omställning.
  • Kaffe konkret är ett initiativ för att ta tillvara kaféernas kaffesump till exempelvis kompostering, odling av svamp eller att tillverka tyg av.
Landets Fria

”Omställning är jättestort i Danmark”

Det sker många omställningsaktiviteter i Danmark även om själva föreningen inte är så känd. Omstilling Danmark satsar främst på samarbete – bland annat över de nordiska gränserna.

Omstilling Danmark startades 2009 av personer som hade inspirerats av den internationella omställningsrörelsens födelseort Totnes och den brittiska ekobyn Findhorn.

– Det som de har gjort är mycket större än föreningen avspeglar, säger Tanja Aertebjerg som sitter i Omstilling Danmarks kärngrupp.

Själva föreningen har bara omkring 500 betalande medlemmar, men omställningens grundidéer är väl kända i landet menar hon. Några exempel är att försäljningen av ekologiska varor ökar stort, att stadsodling är utbrett med minst 20 gemenskapsodlingar bara i Köpenhamn, och att det nya politiska partiet Alternativet fick 9 av 179 riksdagsmandat i det senaste valet, trots att de då bara funnits i några månader. Alternativet har bett de danska omställarna om argument och information kring omställning och vill gärna främja rörelsen.

– Omställning är jättestort i Danmark, men det stämplas inte alltid som det. Många människor är medvetna om omställningsrörelsens idéer, säger Tanja Aertebjerg.

Omstilling Danmark fokuserar på samarbete med andra organisationer som jobbar med liknande frågor, exempelvis ekobyar, permakulturrörelsen, ekologiska odlare och ekobyggare. Kärngruppen undviker att säga ”det ni gör är egentligen omställning, varför kallar ni det inte det?”, utan uppmuntrar istället aktiviteterna oavsett vilken etikett de har, och påpekar att omställningsrörelsen kan erbjuda stöd.

– Vi vill få ut budskapet att vi har starka verktyg kring hur du startar och håller igång en grupp, hur ni kan hantera konflikter, hur gruppen kan bli livskraftig och inspirerande. Inre omställning är också något som många organisationer inte jobbar med. Och de behöver inte vara omställningsinitiativ för att få den här hjälpen.

Men visst finns det också initiativ som drivs av den danska omställningsföreningen. Några exempel är en aktionsgrupp som verkar för ett förbud mot bekämpningsmedlet Roundup samt gruppen Kaffe konkret som vill ta tillvara kaféernas kaffesump. Sumpen är utmärkt för exempelvis kompostering, odling av svamp och till och med att tillverka tyg av, så det finns stort värde i att undvika att det bara slängs.

Kärngruppen håller även på med en översättning till danska av det internationella Transition networks handbook som beräknas vara klar till årsskiftet. Medlemmar ska få boken gratis, vilket föreningen hoppas ska locka nya att gå med.

Tanja Aertebjerg säger att hon har fått värdefulla lärdomar från en av den italienska omställningsrörelsens medgrundare Cristiano Bottone – som att det är svårt för små, lokala initiativ att bli synliga och få genomslag.

– Genom att samla dessa initiativ på ett ställe började den italienska omställningsrörelsen få kraft och stöd. Politikerna såg dem plötsligt som en resurs.

Det är ett av skälen till att den danska omställningsrörelsen ska anordna ett stort evenemang nästa vår för att samla så många hållbarhetsintresserade personer, organisationer och företag som möjligt. De hoppas på omkring 1 000 deltagare. Tanken är att grupper som finns i samma del av landet ska hitta varandra och börja samarbeta.

– Det finns inte bara ett sätt att göra saker. Vi måste lära av andra och av varandra, säger Tanja Aertebjerg.

Samma tanke finns bakom idén om en nordisk omställningshub, som bland annat var föremål för ett open space-pass under den internationella Transition networks-konferensen i Devon i september. Såväl svenska och danska som norska och finska omställare var närvarande och ska nu diskutera frågan vidare i sina respektive länder. Förhoppningen är att även isländska och färöiska omställare vill vara med.

Det finns flera argument för just ett nordiskt samarbete, säger Tanja Aertebjerg. Länderna har liknande kulturer vilket betyder att det som fungerar i ett nordiskt land mycket väl kan lyckas i ett annat utan större justeringar. Det öppnas nya möjligheter att söka bidrag från både Nordiska rådet och EU. Och så hoppas hon att en nordisk hub kan dra nytta av konkurrensen som finns mellan de nordiska ländernas regeringar.

– Det är ofta svårt att vara profet i sitt eget land. Om vi kan visa våra politiker att ett annat nordiskt land har gjort något kanske det blir lättare att få deras stöd.

Detta är särskilt viktigt i Danmark just nu, menar Tanja Aertebjerg. Den nuvarande regeringen motarbetar många av omställningsrörelsens viktigaste principer. De har bland annat rivit upp löften om att minska utsläppen av växthusgaser, tagit bort stöd till miljöarbete och är positiva till både genetiskt modifierade grödor och icke-ekologisk odling. År 2017 hålls kommunala val i Danmark och vårens stora omställningsmöte är ett steg för att sätta hållbarhetsfrågorna på agendan till dess.

Tanja Aertebjerg berättar att en av diskussionerna på den internationella omställningskonferensen i september handlade om huruvida omställningsrörelsen är politisk.

– Eftersom omställningstankarna går emot den rådande politiken är det ett politiskt ställningstagande att vara omställare, så tänker jag. Och jag tycker att vi behöver höja våra röster. Jag är inte rädd för att ställa mig upp och säga ifrån.

Fakta: 

Omstilling Danmark

Startades 2009.

Har i dag cirka 500 betalande medlemmar, över 1 100 personer i Facebookgruppen och runt 1 500 på mejlinglistan.

Danmark har flera omställningsstäder eller Transition towns, exempelvis Ry, Fejø och Dronningmølle.

Läs mer på www.transitiondenmark.ning.com eller Omstilling Danmarks sida på Facebook.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu