• Jannie Staffansson, Samerådet, och Hannes Willner, PUSH Sverige, är på plats i tyska Bonn under klimatförhandlingarna.
Fria Tidningen

"Fossilbolag borde inte få inflytande på klimatmötet"

Unga från civilsamhället och representanter för Sápmi är just nu på plats i Tyskland för att påverka klimatförhandlingarna i en progressiv riktning. Men där finns också storbolag som driver på åt motsatt håll.

FN:s stora klimatkonferenser samlar världens makthavare och hålls alltid i slutet av året. Nästa möte är COP 23 som hålls i november. Då är målet att komma överens om en plan för hur den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, enligt Parisavtalet som trädde i kraft förra året. Just nu hålls ett mellanmöte i tyska Bonn där tjänstemän från hela världen samlas för att skissa upp den nya planen som makthavarna ska klubba igenom.

– Det är ett mellanmöte, men därmed inte sagt att det inte är ett viktigt möte. Det är nu ramarna för mötet i november sätts, säger Hannes Willner, som är på plats i Bonn.

Han är gymnasielärare i samhällskunskap och ingår i en delegation med engagerade unga från klimatnätverket PUSH Sverige. De är där som observatörer för att kunna återrapportera till medlemmar och organisationer som ingår i nätverket. Men de försöker också lyfta in ungas perspektiv i förhandlingarna.

– Unga är en diversifierad grupp men det vi har gemensamt är att vi inte i samma utsträckning som den äldre generationen har varit med och skapat de problem vi står inför på klimatområdet. Vi har också en större möjlighet att jobba framåt, mer långsiktigt. Det är också av stor vikt att det finns en mångfald av perspektiv från olika delar av samhället representerade här i dessa förhandlingar.

En annan som är på plats på mötet för att driva förhandlingarna i en mer progressiv riktning är Jannie Staffansson från Samerådet. Hon är den som representerar det arktiska urfolket under nästa veckas diskussion om hur den nya ursprungsplattformen ska genomföras. Samerådet vill stärka urfolkets deltagande i utformandet och verkställandet av plattformen så att den blir en viktig del i det fortsatta arbetet med att implementera Parisavtalet. Ett annat problem i dag är att urfolken inte har möjlighet att direkt ansöka om pengar ur FN:s gröna klimatfond, utan måste gå via staterna. Eftersom många urfolk världen över är i konflikt med ”sina” stater är möjligheten att få tillgång till pengarna i princip omöjlig.

– Vi vill ha en ambitiösare plan än den som diskuteras här nu. Enligt Parisavtalet så ska man begränsa medeltemperaturstigningen till 1,5 grader men det som länderna hittills har flaggat för att bidra med är långt ifrån det som kommer att krävas för att nå vårt mål. Man har alltså inte beslutat om vad som ska göras och av vem samt vem som ska betala för det, säger Jannie Staffansson.

Förra året hade Sametinget i Sverige för första gången med en representant i den svenska delegationen på klimatmötet i Marrakech. Ursprungsfolken väntas också få ett ökat inflytande i förhandlingarna genom den nya plattformen. Samtidigt är det problematiskt att fossilföretag också får stort inflytande genom att delta på klimatkonferensen, tycker Jannie Stafansson.

– Jag tror att många är naiva och inte fattar den stora roll som storföretagen får i förhandlingarna. De har tillgång till förhandlare genom sitt deltagande som observatörer och hamnar vid samma bord som ministrar och huvudförhandlare. En het fråga här är just om oljebolag eller lobbyister för fossilindustrin ska ha en röst här eller inte. Vi tycker inte det.

En diskussionsfråga under konferensen är om USA kommer att ställa sig utanför Parisavtalet eller inte. Det senaste beskedet är att ett beslut kommer först efter G7-mötet i slutet på maj.

– Det finns ett orosmoln när det gäller finansieringen eftersom USA pratat om att dra ner resurserna till FN:s klimatarbete generellt, säger Hannes Willner och fortsätter:

– Donald Trump är tydlig med att USA:s nya linje är att prioritera amerikanska jobb och den inhemska ekonomin och att inte gå med på några beslut som påverkar energioberoendet och konkurrenskraften. Samtidigt har vi hört från andra stora aktörer som Kina och Indien att de ska fortsätta ta ansvar, oavsett vad USA gör.

Jannie Staffansson tycker att medierna har för stort fokus på USA:

– Ryssland är också klimatförnekare men ändå här och förhandlar och tar ordet. Vi har ett globalt klimatavtal där det står att vi ska arbeta för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och det måste alla förhålla sig till.

Fakta: 

Klimatmötet i Bonn:

Under klimatmötet i Bonn (8–18 maj) ska tjänstemän från de 195 länder som undertecknat Parisavtalet skapa en regelbok för hur avtalet kan implementeras i praktiken. Parisavtalet slöts 2015 och innebär att världens länder enats om att klimatförändringarna måste stoppas och att utsläppen måste minska. Den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och länderna ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu