Rätten att bli glömd gäller inte för alla | Fria.Nu
  • EU-domstolens dom gäller även andra sökmotorer men i princip alla klagomål som Datainspektionen tagit emot har gällt Google.
Fria Tidningen

Rätten att bli glömd gäller inte för alla

I maj 2014 slog EU-domstolen fast att privatpersoner har rätt att ”bli glömda” av sökmotorer som Google. Men det gäller inte alla. Datainspektionen får i genomsnitt in ett klagomål i veckan från personer som inte fått sina sökresultat borttagna.

Sedan i maj år 2014 har tusentals svenskar hört av sig till Google och begärt att de ska ta bort resultatet av sökningar på deras namn. Då kom en dom i EU-domstolen som slog fast att personer kan begära att sökmotorer ska ta bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn när resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Den här möjligheten har kommit att kallas ”rätten att bli glömd”. Men den gäller inte för alla.

Sedan årsskiftet har den ansvariga myndigheten, Datainspektionen, fått in ungefär ett klagomål i veckan av personer som inte fått sina sökresultat borttagna.

– Det har varit en stor blandning av klagomål, det handlar om personer som driver affärsverksamhet som vill ha bort vissa uppgifter eller offentliga personer som blivit uthängda på olika forum för att ha begått brott. Vi har haft några klagomål som rör Lexbase, där man i sökresultatet ser att personerna förekommer där, berättar Martin Brinnen, som är jurist på Datainspektionen.

Han är precis klar med en utvärdering av hur Google hanterar ”rätten att bli glömd”. Han har granskat 13 ärenden som innehåller svåra gränsdragningar. Syftet är att ge bättre vägledning till Google i hur domen från 2014 ska tolkas. Ett klagomål rör till exempel en person som har samma namn som en som utpekas som brottsling på ett diskussionsforum. Varken Google eller Datainspektionen tycker att det i det fallet handlar om personuppgifter om den klagande.

I ett annat fall avslog Google en ansökan om att få sökresultat borttagna gällande en person som startat en förening som blev uthängd på en främlingsfientlig sida med hänvisning till att det rör en offentlig person och att uppgifterna kan vara av allmänt intresse. Datainspektionen tycker tvärt om att sökresultatet ska tas bort eftersom det handlar om uppgifter av privat karaktär.

– Det är en svår avvägning. I den ena vågskålen har vi hur offentlig personen är och hur stor makt den har och i den andra vågskålen har vi om uppgifterna är privata om närstående till exempel, den typen av information som kanske inte är relevant när man granskar någons offentliga liv.

En annan viktig del av Datainspektionens granskning har varit att utreda hur en sökträff ska tas bort. Alltså: om sökresultat som rör svenskar endast ska tas bort efter sökningar i Sverige, i Europa eller globalt. Myndighetens bedömning är att skyldigheten att ta bort sökträffar gäller sökningar som görs från Sverige. Men det kan finnas undantag, då sökträffar även ska tas bort vid sökningar som görs från andra länder.

­– Så kan vara fallet om det finns en särskild anknytning till Sverige och den registrerade, till exempel om informationen på den länkade webbsidan är skriven på svenska, riktar sig till en svensk publik, innehåller uppgifter om en person som befinner sig i Sverige eller att informationen har publicerats på den svenska domänen .se, säger Martin Brinnen.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu