• Malin Almeroth och Helena Mäki från rörelsen Vi står inte ut är initiativtagare till aktionen i Göteborg.
  • Anders Göransson är på plats utanför fullmäktiges möte med en uppmaning till politikerna.
  • Personer från rörelsen Vi står inte ut har varit på plats utanför kommunfullmäktiges möte tre gånger nu, och denna månaden vill de sätta fokus på den ökande psykiska ohälsan bland ensamkommande.

Aktion utanför fullmäktige: ”Det handlar om liv och död”

För tredje månaden i rad har personer från rörelsen Vi står inte ut samlats utanför kommunfullmäktiges möte i Göteborg.
– Nu vill vi att kommunpolitikerna ska ta sitt ansvar och inte vänta på nya direktiv från regeringen. Nu handlar det om liv och död, säger Helena Mäki som är på plats.

Under namnet Aktion kommunfullmäktige samlas liknande grupper från rörelsen Vi står inte ut utanför fullmäktigemöten i olika kommuner runt om i landet. Helena Mäki är själv ungdomshandledare på ett HVB-hem för ensamkommande och en av dem som startat upp initiativet i Göteborg. Hon säger att de tycker att det finns en bristande kunskapsnivå hos lokalpolitikerna.
– Vi står här för att uppvakta politikerna och uppmana dem till att skyndsamt adressera frågan. Nu är det många partier som inte ens tar i frågan, utan lägger det helt på Migrationsverket eller på regeringen.

Varje månads aktion uppmärksammar olika teman och denna torsdag handlar det om den ökade psykiska ohälsan hos ensamkommande barn och unga. Det är en fråga som har fått allt mer uppmärksamhet de senaste veckorna, och allt från lärare till psykologer och personal på boenden har varnat om hur farlig situationen är.
– Politiker måste äga frågan. Vi är professionella som jobbar med de här ungdomarna och i den situationen vi är nu är det inte många professionella som kommer att hålla, säger Helena Mäki och fortsätter:
– Det politikerna inte förstår är att knäcker man barnpsykologer, knäcker man boendepersonal, knäcker man hela arbetsstyrkan – det kommer inte att vara någon som orkar jobba med barn och unga i detta. Det handlar inte bara om ensamkommande, det handlar om alla barn och unga.

Till dagens aktion har runt 15 personer slutit upp, och förhoppningen är att kunna fånga några av politikerna på väg in till mötet. Redan vid förra aktionen fördes dialog med några av politikerna, och Helena Mäki säger att de i dag hoppas på svar från Marina Johansson, S, som är ordförande i Social resursnämnd.
V, Fi och MP i kommunen kom för några veckor sedan med förslaget att låta de ensamkommande som i dag bor i Göteborg stanna i kommunen, även om de har fått avslag och skrivits upp i ålder. Men de har inte fått Socialdemokraterna med sig i frågan. Helena Mäki säger att de självklart vill att de unga det handlar om både ska få bo kvar i kommunen, kunna gå kvar i skolan och ha fortsatt tillgång till en god man.
– När den unga överklagar beslutet eller åldersuppskrivningen har det ännu inte vunnit laga kraft. Men det Göteborgs kommun gör är att gå på Migrationsverkets godtyckliga och rättsosäkra åldersuppskrivning. De grundar sig på det i både boendefrågan och god man-frågan trots att vi vet att de inte är rättssäkra.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu