• För många ensamkommande är det rädslan att bli uppskriven till 18 år av Migrationsverket och därmed hamna på ett asylboende för vuxna som skrämmer.
Göteborgs Fria

Situationen allt sämre för de ensamkommande

Göteborgs stad fattade förra veckan beslut att de ensamkommande som får avslag på sin asylansökan och som skrivits upp till 18 år omedelbart blir av med sin gode man. Kring MP, Fi och V:s förslag om att låta ungdomarna stanna i kommunen, och slippa tvingas flytta till asylboenden för vuxna, finns ännu inga öppningar. Nu ligger hoppet hos stadsdelarna.

Det rapporteras om allt fler självmord och självmordsförsök bland unga ensamkommande. På onsdagen kallade Barnombudsmannen till krismöte och från yrkesgrupper som lärare och psykologer hörs varningar om en utbredd psykisk ohälsa. För många är det rädslan att bli uppskriven till 18 år av Migrationsverket och därmed hamna på ett asylboende för vuxna som skrämmer.

I Göteborg fattade överförmyndarnämnden i förra veckan beslut om att de ensamkommande som får avslag av Migrationsverket och har skrivits upp till 18 år blir av med sin gode man. Tidigare har ungdomarna fått behålla den gode mannen tills beslutet har vunnit laga kraft.

– Det är olyckligt att Göteborgs stad inte värnar mer om de ungdomar det handlar om. Beslutet känns väldigt kortsiktigt, särskilt när det är någon som överklagar åldersbestämmelsen som kanske får rätt och då ska de få en ny god man, säger Ulf Kamne, kommunalråd MP.

Lisbeth Boëthius, M, är vice ordförande i överförmyndarnämnden och säger att beslutet fattades efter samråd med stadsledningskontoret, och att det tidigare har varit ett problem att olika verksamheter inom Göteborgs stad har hanterat frågan om åldersuppskrivningar på olika sätt.

– Vi måste ha samma regelverk. Men vi är också väldigt tydliga med att vi kommer att pröva varje enskilt ärende.

Det ska alltså göras en individuell bedömning om personen ska fortsätta att betraktas som underårig, men vad som kan vägas in i den bedömningen har Lisbeth Boëthius inget svar på i dag.

– Vi har ingen erfarenhet att luta oss mot, det är nytt för oss. Men det ska gå via nämnden och gode män kommer att få yttra sig.

Kring Ulf Kamnes farhågor om en kortsiktighet, då ungdomarna blir av med sina gode män innan beslutet vunnit laga kraft menar Lisbeth Boëthius att de kan söka hjälp hos till exempel socialkontor och medborgarkontor under tiden utan god man.

– Ungdomarna har ju kommit in i systemet, de har någon form av bostad och vuxenkontakt.

Vid sidan om frågan om gode män handlar det för många ensamkommande om rädslan att tvingas flytta till ett asylboende för vuxna. MP, V och Fi kom för några veckor sedan med förslaget att låta ensamkommande stanna i kommunen, men de har inte fått S med sig i frågan.

– Det hävdas att det är olagligt, men över 100 kommuner gör precis det vi föreslår och vi har inte sett att de blir varken anmälda eller åtalade. Under detta prat om laglighet finns en ekonomisk faktor, säger Ulf Kamne.

Han menar att ensamkommande till exempel skulle kunna bo kvar på de HVB-hem de i dagsläget bor på, men med minskade resurser.

– När det gäller huset i sig är inte ett HVB-hem annorlunda än ett asylboende. Det skulle kunna vara ett sätt att lösa frågan för att det inte ska bli så kostsamt.

När det gäller ekonomin säger Kamne att kostnaderna kan beräknas på lite olika sätt men om man utgår från vad platserna på HVB-hem kostar i dag är summan någonstans runt 100 miljoner kronor per år för de ensamkommande som finns i Göteborg.

– Det låter som mycket pengar men samtidigt gjorde staden ett överskott på två miljarder kronor i år, så det är en hanterlig summa för Göteborgs stad.

Nu görs försök att lyfta frågan i stadsdelsnämnderna som har ansvar för verksamheterna, och i några av nämnderna har V och MP redan hunnit lägga yrkanden.

I mars planeras förslaget att formellt tas upp i kommunstyrelsen. På sikt tror Kamne att det kommer att gå att hitta lösningar på problemet, men om det kommer att gå fort nog är han betydligt mer tveksam till.

– Tyvärr är det bråttom, det handlar om barn som fyller eller skrivs upp i år eller nästa år. Jag är rädd att vi inte hinner få en lösning innan de skickas iväg till asylboenden för vuxna och hamnar i ett väldigt dåligt läge.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Hyresgäster ger upp tanken på att ens försöka”

Hyresnämnden gav Wallenstam rätt att höja standarden i det första huset i området Vita Björn trots hyresgästernas protester. De är långt ifrån ensamma ­– hyresvärden får i princip alltid rätt att göra renoveringar.

Göteborgs Fria

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu