• Lerum startar hbtq-samråd med syfte att förbättra levnadsvillkoren för hbtq-personer i kommunen.
Göteborgs Fria

Lerum startar hbtq-samråd

Negativa attityder både från kommunanställda och samhället i stort och okunskap om hbtq-frågor. Det var några av vittnesmålen om hur det är att leva som hbtq-person i Lerum. Nu startar kommunen ett samråd.

– Syftet är att säkerställa hbtq-personers rättigheter och möjligheter i Lerum. Det handlar om att förbättra levnadsvillkoren och öka inflytande och delaktighet i politik och samhälle, säger Agnes Nurbo som är verksamhetsutvecklare med fokus på jämställdhet och social hållbarhet i Lerum.

Bakgrunden är bland annat en utredning då hbtq-personer i Lerum fick dela med sig av sina erfarenheter, och den visade på negativa attityder och okunskap i kommunen. Inför samrådets start har kommunen haft en fokusgrupp dit personer med särskilt intresse frågororna blivit inbjudna. De är också inbjudna till samrådet, liksom vem som helst som är intresserad av att diskutera frågorna med Lerums kommunalråd.

– Vi ser gärna att det blir en arbetsgrupp men det är inget råd utan ett samråd så det är öppet att komma och gå som man vill, säger Agnes Nurbo.

Att det inte har utformats som ett råd, som till exempel Göteborgs hbtq-råd som var först i landet i sitt slag, finns det flera anledningar till.

– Dels är det en ekonomisk fråga eftersom kommunen inte delar ut arvode så som man gör i ett råd. Dels har vi inga andra råd utan kommunen jobbar med samråd eller dialog i andra former. Tanken är att tillsammans med deltagarna bestämma hur arbetsformer och arbetsprocess ska se ut, det är inte förutbestämt av kommunen.

Inte heller hur ofta det ska bjudas in till samråd eller vilka frågor som ska diskuteras kommer kommunen att bestämma på förhand utan det är något deltagarna ska komma fram till tillsammans.

Fakta: 

Lerums hbtq-samråd

Onsdag 30 augusti kl 18 i Årummet, Centrumpassagen 4, Lerum.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

”Privatiserad polis allt vanligare”

Journalisten Kolbjörn Guwallius beskriver i nya boken Ordningsvakter en samhällsförändring där privata företag allt oftare tar över polisens uppgifter – nästan helt i det tysta.

Stockholms Fria

De är nazisterna som kommer till Göteborg

Den 30 september samlar nazistiska Nordiska motståndsrörelsen till demonstration i Göteborg. Rörelsen är på frammarsch i regionen. Jonathan Leman från Expo berättar om vilka de är.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu