• När någon som kommit som ensamkommande till Sverige anses vara 18 år är ansvaret inte längre kommunens. Och trots att många har både skolgång och sitt sociala sammahang i Göteborg kan de då tvingas lämna staden för att bo någon helt annanstans.
Göteborgs Fria

Vill låta ensamkommande stanna i kommunen

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill att Göteborgs stad tar över kostnaderna för ensamkommande som fyllt eller skrivits upp till 18 år. Men Socialdemokraterna är inte med på förslaget och menar att det går emot lagstiftningen.

Ensamkommande barn och unga faller under kommunens ansvar, men när de fyller 18 år eller åldern skrivs upp till 18 år under asylprocessen flyttar ansvaret över till Migrationsverket. Det innebär att många kan behöva flytta till ett boende i en helt annan del av Sverige, trots att de flesta har både sin skolgång och sitt sociala sammanhang i Göteborg.

Nu vill MP, V och Fi att Göteborgs stad fortsätter att ha ansvaret för ensamkommande och därmed betala för boende och skola även om de anses vara 18 år.

– Vi menar att vi inte kan hantera barn och unga på det här viset. De rättsosäkra och inhumana åldersuppskrivningarna gör att den här gruppen människor mår väldigt dåligt och förlorar hoppet inför framtiden. Göteborg borde ta sitt ansvar, säger Stina Svensson, gruppledare för Fi i Göteborg.

Hon menar att kommunen har ett ansvar för alla som bor eller vistas i Göteborg och att det också gäller de unga som kommit som ensamkommande till staden.

– Man raserar hela tryggheten och framtiden för de här barnen, och de ska inte behöva vara oroliga för att behöva flytta härifrån.

Men det är inget enat rödgrönrosa styre bakom förslaget då Socialdemokraterna inte är med på det. Marina Johansson, S, är ordförande i social resursnämnd och säger att de inte tror på förslaget.

– Vår stadsjurist har tittat på detta och lagstiftningen i dag är väldigt tydlig. En person som är myndig är statens ansvar och inte kommunens.

Istället vill Socialdemokraterna titta på andra lösningar och Marina Johansson säger att hon nästa vecka ska träffa regionchefen på Migrationsverket för att lyfta frågan.

– Många unga mår väldigt dåligt för att de rycks upp ur sitt sociala sammanhang i och med att de ofta flyttar långt ifrån Göteborg och det blir svårt att pendla till skolan. Det är det som är det stora problemet, inte själva flytten i sig. De flesta klarar att bo på ett annat boende men inte att ryckas upp ifrån allt.

Därför är en förhoppning att försöka få till fler boenden närmre Göteborg. Också när det gäller dem som får uppehållstillstånd, och som Migrationsverket sedan anvisar till en kommun för att bo i, hoppas Marina Johansson att det går att hitta bättre lösningar för.

– Där handlar det om vi skulle vi kunna se till att de som redan bor i Göteborg anvisas hit.

Nu planeras ett yrkande till kommunstyrelsen från MP och V. Fi sitter inte i kommunstyrelsen, men Stina Svensson hoppas att KD och L kommer med i frågan. Vad förslaget skulle kunna kosta vet man inte ännu.

– Det handlar om att göra politiska prioriteringar, men jag hoppas att Migrationsverket också kan bidra, säger Stina Svensson.

Men Marina Johansson tror att chansen att kommunen får ersättning är minimal eftersom lagstiftningen ser ut som den gör.

– Hade det gått lagstiftningsmässigt hade vi ju varit garanterade att få ersättning från staten. Men som det ser ut nu skulle det innebära ganska mycket pengar och vi skulle behöva göra prioriteringar inom andra verksamheter som skulle påverka till exempel socialtjänsten och skolan.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu