• Hyresgäster från Vita Björn protesterade mot Wallenstams planerade renoveringar men i måndags kom hyresnämndens beslut. Wallenstam får rätt att bygga om.
Göteborgs Fria

”Hyresgäster ger upp tanken på att ens försöka”

I 231 av 232 fall har hyresnämnden i Göteborg dömt till hyresvärdens fördel. Genom att hänvisa till vad hyresgäster generellt sägs vilja ha för standard får i princip alla fastighetsägare igenom omfattande renoveringar som i många fall kan tvinga hyresgäster att flytta.

För två veckor sedan stod ett tiotal hyresgäster från området Vita Björn i Majorna utanför hyresnämnden i Göteborg med sin banderoll med texten: ”Vi vill ha en stad där alla kan bo”. I måndags kom beslutet från hyresnämnden: de renoveringar fastighetsägaren Wallenstam vill göra godkänns, och därmed kommer hyrorna att höjas.

– Vetskapen om att 99 procent av alla fall döms till fastighetsägarens fördel gör att hyresgäster ger upp tanken på att ens försöka få sitt fall prövat. Men utifrån ett demokratiskt perspektiv är detta enda möjligheten för oss hyresgäster att göra våra röster hörda och visa att något i systemet är fel, säger Mania Teimouri som är aktiv i samrådsgruppen för Vita Björn.

Hyresgästerna på Vita Björn är långt ifrån ensamma. Ett examensarbete från juridiska institutionen vid Göteborgs universitet visar att av de 232 ärenden hyresnämnden i Göteborg prövade från 2002 till augusti 2015 gavs hyresvärden i samtliga utom ett tillstånd att genomföra standardhöjande åtgärder.

– Det vi upplever i dag är problem lagstiftaren tog upp för 15 år sedan i sina utredningar, säger Mitar Marjanovic, jurist på Hyresgästföreningen i Göteborg och ombud för många av hyresgästerna på Vita Björn.

Ändå gjordes en lagändring år 2002 som innebär att hyresgästerna ska ges inflytande även över åtgärder som innebär nybyggnadsstandard. Hyresnämnden ska alltid göra en avvägning mellan fastighetsägarens intresse och det som kallas det objektiva hyresgästintresset. Ett problematiskt begrepp, enligt Mitar Marjanovic.

– Man hänvisar till något man aldrig har gjort en undersökning av. Sedan säger man att de flesta vill ha en nybyggnadsstandard men man sätter inte det i relation till hyreshöjningen det kommer innebära. Man kan tycka att hyresnämnden borde ha någon form av empiriskt underlag.

Det som hyresnämnden fattade beslut om gällande det första huset på Vita Björn var just de standardhöjande åtgärderna – inte hyreshöjningen i sig. Att begreppen frikopplas från varandra är ett av problemen menar Mitar Marjanovic.

– Hyran är ju något man senare kommer att förhandla om så att den blir skälig i förhållande till standarden. Problemet är att man sätter in för mycket standardhöjande åtgärder. Vi vill att hyresgäster erbjuds en lägsta ombyggnadsnivå som innebär en så liten hyreshöjning som möjligt och att de hyresgäster som önskar en högre standard ska ha möjlighet att välja detta.

Sommaren 2015 fattade regeringen beslut om en utredning som bland annat skulle titta på hyresgästernas inflytande vid ombyggnader och som ska vara klar i april. Mitar Marjanovic säger att han hoppas att de som har hand om utredningen ser problemen och att de kommer att öka de närmsta 10–15 åren då stora delar av Miljonprogrammet ska renoveras.

– Vi vill få in samrådsförfarande som ett krav för att kunna genomföra större ombyggnationer. Det enda hyresgästen har rätt till enligt lag i dag är att låta bli att lämna sitt godkännande. Men det blir en chimär i och med att fastighetsägaren tar det till hyresnämnden – och där vinner de.

För hyresgästerna i det första huset i Vita Björn hjälper inga nya utredningar. I beslutet skriver hyresnämnden bland annat att ”det är fråga om förhållandevis begränsade åtgärder med relativt måttliga hyreshöjningar”. Men Cathrin Wasshede, som också är aktiv i Vita Björns samrådsgrupp, håller inte med. Redan i dag är hyrorna relativt höga, och även med den lägsta nivån av renovering som går att välja skulle hyran för en tvåa kunna bli runt 8 000 istället för 7 000 kronor.

– Det är alldeles för många i samhällets beslutande organ och andra ställen som till exempel Wallenstam som inte vet hur det är att leva på den ekonomiska marginalen, hur det är att trolla med 50 kronor i slutet av månaden och ständigt vara rädd för en tandläkarräkning eller för en skolutflykt som kostar 100 kronor.

Fakta: 

Nationellt problem

Hyresgästföreningen gjorde förra året även en undersökning av hyresnämnderna 2014 och 2015 i Stockholm och Malmö. I Malmö fick inte en enda fastighetsägare avslag på sin ansökan om ändringsåtgärder. I Stockholm fick fastighetsägare bifall i 96 procent av ärendena, och delvis bifall i ytterligare 3 procent. En procent avslogs.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu