• Områdena som står inför renoveringar är många, och flest i de stadsdelar där hyresgästerna har lägst inkomster.
Göteborgs Fria

Var tredje kan tvingas flytta när Göteborg rustas upp

Pennygången, Vita Björn och Biskopsgården. Exemplena är många bara i Göteborg på områden som har eller ska renoveras med stora hyreshöjningar som följd. Vart tredje hushåll i områden som står inför renovering kan tvingas flytta enligt en ny rapport.

Forskarna Peder Palmstierna och Sven Bergenstråhle har på uppdrag av Hyresgästföreningen region Västra Sverige skrivit rapporten ”Var tredje kan tvingas flytta”. Där konstaterar de att vart tredje hushåll, 7 600 stycken i Göteborg, hamnar i riskzonen för att tvingas flytta om hyrorna höjs med 50 procent.

– Det som förvånade i alla fall mig var att så många redan nu, innan hyreshöjningar, hamnar under en skälig levnadsnivå när de har betalat hyran, säger Sven Bergenstråhle.

I Göteborg gäller det 15 procent, eller nästan 3 400 hushåll, som redan i dag befinner sig i riskzonen.

De hyreshöjningar som redan har genomförts i Göteborg i områden som har genomgått kraftiga renoveringar med standardhöjande åtgärder varierar mellan 11 och 75 procent. Genomsnittet är 52 procent. Frågan om hur folk påverkas vid en hyreshöjning på 50 procent är alltså långt ifrån hypotetisk – det är en verklighet många redan lever i.

– De största upprustningsbehoven finns i stadsdelar där folk har låga inkomster. Det är en väldigt obehaglig situation, säger Sven Bergenstråhle.

Skillnaderna är stora över staden. Flest familjer som både befinner sig i riskzonen för att tvingas flytta i dag, och som kommer att befinna sig där vid stora hyreshöjningar, finns i Angered och Östra Göteborg.

En skälig levnadsnivå, som är den definition SCB använder, innebär inga stora inkomster. För en ensamstående med barn innebär det till exempel 3 705 kronor per person efter att hyran är betald. Några siffror på alla de som hamnar strax över, och som varje månad kan behöva leva med oron att några dagars sjukskrivning eller en oväntat dyr tandläkarräkning kan putta dem över gränsen finns inte. De som drabbas värst är ensamboende över 65 år, oftast kvinnor, ensamstående med barn och stora barnfamiljer.

– Man ska komma ihåg att alla sådana här gränser är lite trubbiga, det här är ingen absolut gräns utan verkligheten är alltid komplex. Men jag personligen skulle ha väldigt svårt att klara mig på en sådan nivå. Att siffrorna på hur många som kan tvingas att flytta ska tolkas som en överdrift, det tror jag inte ett ögonblick på.

Det brukar sägas att ett hus behöver renoveras efter 50 år, och miljonprogrammet byggdes 1965–1975. Tiden för upprustning har bara börjat. Göteborg är långt ifrån ensamma om utmaningarna som väntar, de går igen på många håll i Sverige. I 240 av landets 290 kommuner råder dessutom bostadsbrist – och det är just bostadsbristen som lämnar utrymme för hyreshöjningarna.

– Fastighetsägare vill inte höja hyrorna så mycket att lägenheten står tom. Vid en bostadsmarknad i balans skulle höjningarna inte bli lika stora.

Sven Bergenstråhle menar att det finns mycket som behöver göras för att undvika att folk ska tvingas flytta, både vad det gäller lagar och politiska beslut.

– Men det som är realistiskt på kort sikt är att bostadsvärdar och fastighetsägare lyssnar på hyresgästerna och försöker anpassa sig, och inte vara så giriga.

Fakta: 

Urval

Forskarna har gjort en totalundersökning som omfattar 23 000 hushåll med drygt 51 000 personer boende i hyresfastigheter i Göteborg som står inför ombyggnad de närmsta åren.

Exempel på skälig levnadsnivå efter att hyran är betald:

Ensamstående utan barn över 65 år: 5 062 kronor

Ensamstående med barn: 3 705 kronor per person

Sambo med tre barn eller fler: 3 431 kronor per person

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu