• Bland annat ska patienten erbjudas uppföljningssamtal så snart som möjligt efter att en tvångsåtgärd har genomförts.
Fria Tidningen

Patienter som tvångsvårdas ska få mer att säga till om

Patienters delaktighet inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin ska stärkas. Det vill regeringen, som förra veckan lämnade ett förslag om hur det ska ske.

Patienter ska få bättre förutsättningar att medverka vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. I en proposition till riksdagen har regeringen föreslagit åtgärder som ska möjliggöra ökad delaktighet.

– Vården ska så långt som möjligt anpassas efter patientens önskemål och behov. Med de här förslagen kommer det tydligt gälla även i tvångsvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), i ett uttalande.

Lennart Lundin, psykolog och förste vice ordförande i Schizofreniförbundet välkomnar förslaget.

– Vi vet att det går att ta tillvara på patienters erfarenheter så att både den enskilda individens vård och verksamheten i stort blir bättre, säger han.

Bland förslagen ingår att en vårdplan så långt som möjligt ska utformas i samråd med patienten inom den öppna tvångsvården och vid rättspsykiatrisk vård. Patientens inställning till insatser ska också redovisas i samband med ansökningar om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Dessutom ska patienten erbjudas uppföljningssamtal så snart som möjligt efter att en tvångsåtgärd har genomförts.

Lennart Lundin berättar att patienters delaktighet både forskas på och ingår i den ordinarie verksamheten på flera platser. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har man till exempel undersökt användningen av en individuell samverkansplan, en sorts vårdkontrakt.

– Personer som tvångsvårdas kan ha väldigt bra synpunkter, framför allt efter en insats, på vad de tänkte om utformningen och om den hade kunnat undvikas. Att skriva vårdkontrakt är inget nytt, men det här projektet går ut på att vården ska ta tillvara på patienternas erfarenheter, säger Lennart Lundin.

Han berättar även att det inom den slutna vården blivit allt vanligare med så kallad ”peer support”, där anställda med egna erfarenheter av att vara patient stödjer dem som kommer in på olika sätt.

Personer under psykiatrisk tvångsvård har tidigare ansetts vara så sjuka att de inte kunnat värdera sitt eget vårdbehov, säger Lennart Lundin. Men mycket tyder på att man kan ha bra synpunkter på sin vård även om man är mycket sjuk, menar han.

– Lagändringarna kommer när de kommer. Den progressiva psykiatrin har jobbat med detta ett tag. Kanske är tiden mogen för ett sådant här förslag nu.

Fakta: 

FAKTA

Regeringens proposition innebär ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Ändringarna föreslås träda i kraft i juli 2017.

Just nu genomförs också en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga.

Utgångspunkten är att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder.

Dessutom pågår även en nationell kunskapsöversyn och behovsinventering inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatriska vården.

Källa: Regeringen

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kooperativ vård lockar patienter

Patienterna strömmar till Sveriges första medlemsägda vårdcentral i Sollefteå och nu finns planer på att bygga ett sjukhus.

Fria Tidningen

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu