Inledare


Sjukförsäkring

  • Försäkringskassans generealdirektör Ann-Marie Begler presenterar stolt att färre får sjukförsäkring, vilket dock inte betyder att fler blir friska, skriver Vian Tahir.
Fria Tidningen

Försäkringskassan försäkrar inte sjuka

Försäkringskassans försök att presentera snygga siffror om sänkta sjukskrivningar för regeringen kan liknas vid att sminka en gris, skriver Vian Tahir.

I maj i år skickade Försäkringskassan ut ett pressmeddelande om hur trenden med sjuktalen vände och allt färre sjukskrevs. Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler stod stolt leende på en bild, förkunnade att det var väldigt positivt och tillskrev en del av den så kallade framgången till de skärpta kontrollerna. Hon tror att det finns goda chanser att nå regeringens mål. Regeringen har krävt en minskning av sjukpenningtalet till högst 9,0 dagar år 2020 från nuvarande nivå på 10,7.

På ytan verkar det positivt att färre personer blir sjuka men är det så det ser ut i verkligheten? Det Försäkringskassan tillkännager är lägre sjuktal. I klarspråk innebär det alltså att färre personer har fått sjukersättning, om de är friska eller inte framgår inte.

I dagarna publicerade Norrtelje Tidning en artikelserie som granskar Försäkringskassan och kritiken mot myndigheten. I den framgår att de lägre sjuktalen inte beror på att färre är sjuka utan att Försäkringskassan har blivit hårdare. Anställda på Arbetsförmedlingen, läkare och psykolog larmar om att personer som är svårt sjuka får avslag på sin ansökan om sjukpenning. Under året har flera andra läkare kritiserat de ökade kraven på kompletteringar, allt hårdare bedömningarna och orimliga avslagen. De har berättat hur deras expertis och erfarenhet ogiltigförklaras av handläggare utan medicinsk kompetens. Otaliga exempel på svårt sjuka personer som nekas sjukförsäkring och assistans har figurerat i medier. Ett av de mest anmärkningsvärda är en person som fick avslag på sin ansökan två månader efter sin död.

Ett lägre sjuktal, det vill säga färre personer som får sjukersättning, betyder alltså inte att människor är friska och går tillbaka till arbete som generaldirektören påstår. Det finns inte heller några mätningar över tid som kan visa om det är så att människor inte får ett återfall för att de på grund av Försäkringskassans press kastas ut i arbete för tidigt. Dessutom visar granskningen från Norrtelje Tidning att personer inte går tillbaka i arbete utan i princip lämpas över till Arbetsförmedlingen trots att de är för sjuka för att arbeta. I vissa fall försvinner människor ur statistiken för att de avlider.

De ökade sjuktalen är ett tecken på att någonting är fel i samhället. Någonting gör att allt fler blir sjuka. Målet bör vara människor ska vara och förbli friska, inte att avslå fler. Att uppnå ett sådant mål görs rimligtvis bäst genom att lägga mer resurser och tid på utredning av roten till problemet, förebyggande arbete och rehabilitering. Inte som Försäkringskassan har gjort: öka antalet handläggare som i sin tur nekar allt fler sjukskrivna.

Den insats som görs kan liknas vid att sminka en gris när man nekar sjuka sjukersättning för att kunna presentera snygga siffror för regeringen. För regeringen så väl som för Försäkringskassan verkar det alltså vara en budget och pr-fråga där man spinner faktumet att personer som är berättigade till sjukersättning får avslag till någonting positiv.

Att allt fler människor behöver vara sjukskrivna är inte ett sifferproblem, det är ett samhällsproblem. Statens och i förlängningen även Försäkringskassans ansvar bör vara att förbättra folkhälsan, inte neka sjuka människor ersättning för att kunna presentera snygga siffror i pressmeddelanden.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu