• Chile är efter Kina det land som investerar mest i ren energi i Latinamerika.
  • Målet är att skapa ett sätt för medborgarna att vara med och dra nytta av fördelarna med solenergi och att medverka i demokratiseringen av energiproduktionen, säger Manuel Baquedano, chef för Instituto de Ecología Política som står bakom initiativet.
Fria Tidningen

Chilensk satsning på medborgarägda solceller

Chile är ledande på solenergi i Latinamerika. Nu tar landet nya steg för självständig elproduktion.

Under de närmaste fyra åren kommer Chile att satsa motsvarande nio miljarder dollar på förnybar energi för att minska sitt beroende av fossila bränslen. Fortfarande står fossila energikällor för mer än 55 procent av elproduktionen i landet.

Chiles president, vänstermitten-politikern Michelle Bachelet, lade 2014 fram ett energipolitiskt program som involverar internationella investerare, stora kraftbolag, gruvindustrin, jordbruket och den akademiska världen.

Nu lanseras det första projektet där vanliga medborgare kan köpa andelar i ett solcellsprojekt. Tre fjärdelar av den producerade elen kommer att gå till hushållen i projektet medan resten kommer att användas i det vanliga elnätet. Andelsägarna kommer att få del av vinsterna från solcellsprojektet.

– Målet är att skapa ett sätt för medborgarna att vara med och dra nytta av fördelarna med solenergi och att medverka i demokratiseringen av energiproduktionen, säger Manuel Baquedano, chef för Instituto de Ecología Política som står bakom initiativet.

Solcellsanläggningen Buin 1 som ligger söder om huvudstaden Santiago tas i bruk nu i slutet av januari. Den kommer bland annat att förse ett centrum för teknik och hållbar utveckling med elektricitet.

– I Chile har vi en viktig utveckling när det gäller solenergi till följd av trycket från medborgare som inte vill ha fler kraftverksdammar. Vi bestämde oss för att skapa en affärsmodell för att installera medborgarägda solcellsanläggningar eftersom det inte finns något stöd från staten eller från privata företag, säger Manuel Baquedano.

För Buin 1 krävdes investeringar på motsvarande 160 000 kronor och varje andel kostar 680 kronor. Liknande projekt planeras i på flera håll i landet.

Dionisio Antiquera, som tillhör ursprungsfolket Diaguita och som arbetar med jordbruk i Ovalle som ligger 40 mil norr om Santiago, är en av dem som tycker att förnybar energi är viktigt och som har köpt en andel i Buin 1.

– Det här projektet gör det möjligt för vanliga medborgare, de fattiga, att delta, säger han.

Jimena Jara, som är biträdande sekreterare vid landets energidepartement, betonar de framsteg som gjorts när det gäller förnybar energi och beräknar att investeringarna i sektorn kan uppgå till motsvarande 80 miljarder kronor mellan 2017 och 2020.

– Chiles mål är att 60 procent av kraftproduktionen i landet ska vara förnybar år 2035, och 70 procent år 2050, säger hon.

David Watts, vid Pontificia Universidad Católica de Chile, säger att sol- och vindenergi har sålts till konkurrenskraftiga priser under en längre tid och på det sättet har landets energimix förändrats.

– Förr syntes Chile inte ens i rankningarna över förnybar energi. Nu är landet ledande på solenergi i Latinamerika och nummer två i Latinamerika när det gäller vindkraft, säger han.

Han tillägger att förändrad lagstiftning också har underlättat skiftet.

I den senaste klimatrapporten Climatescope från Bloomberg New Energy Finance och Interamerikanska utvecklingsbanken rankas Chile som det land som efter Kina investerar mest i ren energi i Latinamerika.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Solig satsning i Sala

I Sala och Heby har invånarna gått ihop med företag och det lokala energibolaget och bildat en egen solenergiförening.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu