• Över tusen nya solcellsanläggningar har registerats hos företag sedan 2012. Energimyndigheten ska nu göra en studie som tittar på den möjliga potentialen för solceller hos företagare.
Landets Fria

Solceller lönsamt för företag

Allt fler företag satsar på egna solcellsanläggningar. En ny studie har kartlagt kostnaderna och visar att investeringen i solceller ofta ger lönsamhet.

De senaste åren har antalet företag som utvinner egen solenergi genom solcellsanläggningar på tak eller i parker mångdubblats, från 22 till 1 122, och trenden verkar fortsätta. För att få en bild av kostnaderna för företag att sätta upp solceller har Enegimyndigheten genomfört en pilotstudie där de intervjuat tio företag.

– Vi har främst tittat på vad solcellerna kostar att montera, för att kunna bedöma vilka styrmedel som behövs framöver. Kostnaderna visade sig variera väldigt mycket och i vissa lägen vara lägre än vad vi trodde. Arbetskostnaden var inte så stor som vi kanske trodde, säger Daniel Kulin, analytiker på Energimyndigheten.

Även om studien är liten kan den ge en bild av vilken nivå kostnaderna ligger på, menar Daniel Kulin. På eget bevåg har företagen som deltog i studien desutom tagit upp lönsamheten med solcellerna. Det handlade bland annat om faktorer som att inte behöva betala vinstskatt på kapital som återinvesteras och att det inte finns någon elskatt på el du tillverkar själv.

Majoriteten av företagen sa att investeringen skulle vara lönsam även om de inte fått bidrag för solcellerna.

– Det var lite av en ögonöppnare för oss, och visar verkligen att solceller är något att räkna med i Sverige. Det handlar inte bara om gröna ideal, utan företagen har valt solceller i konkurrens med andra energialternativ.

Härnäst ska Energimyndigheten göra en uppföljande studie som ska titta närmare på just lönsamheten och bland annat gå in på vilken typ av anläggningar som kan utvinna mest solenergi samt den optimala lutningen på taken.

– Där kommer vi att titta på vilken potential som finns givet en viss kostnadsnivå. Det handlar om att försöka modellera vilka kostnadsdrivande faktorer som gäller vilken del av marknaden.

Daniel Kulin tror och hoppas att allt fler företag kommer att satsa på solenergi i framtiden. Han menar att det på sikt behövs ett nytänk om den förnyelsebara energin ska kunna nå 100 procent som är den politiska målsättningen.

– Vi behöver byta till ett kraftsystem som inte längre är baserat på bränsleförsörjning utan på flexibilitet. Det kräver att vi ändrar hur vi handlar med och beskattar energi och i det stora hela hur vi tänker och agerar kring energi.

Fakta: 

De företag som deltagit i pilotstudien är 10 av de största solcellsinvesterarna i Sverige. Både solceller på tak och solcellsparker är inkluderade i studien.

För takanläggningar är den uppskattade elproduktionskostnaden 1,01 krona per kilowattimme.

För solcellsparker är den uppskattade produktionskostnaden 0,86 kronor per kilowattimme.

Resultaten i studien är priser exklusive subventioner och representerar bruttokostnader.

I dag finns det 1 122 företag med solcellsanläggningar i Sverige. 2012 fanns det endast 22 företag med solcellsanläggningar.

Tillsammans har företagens solceller utvunnit 56 megawatt hittills i år (september 2017) , det motsvarar en yta med solpaneler på 2 x 2 kilometer.

Rapporten Produktionskostnader för el från solceller i Sverige går att hitta på Energimyndighetens hemsida.

1 juli i år införde regeringen en sänkning från normalskattenivån för de som har flera olika solcellsanläggningar som sammanlagt producerar mer än 255 kilowattimmar. Istället för 29,2 öre per kilowatttimme ligger skatten på 0,5 öre per kilowattimme. Sänkningen underlättar i första hand för större fastighetsägare eller företag som vill bygga flera solcellsanläggningar.

Källor: Energimyndigheten och Svensk solenergi

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Solig satsning i Sala

I Sala och Heby har invånarna gått ihop med företag och det lokala energibolaget och bildat en egen solenergiförening.

Landets Fria

Stor ökning av solceller

Föranmälningarna om installation av solceller har ökat med 108 procent under de senaste sex månaderna, enligt Eon.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu