• För att sprida kunskap och dela erfarenheter lanserar Vi-skogen, SLU Global, Siani och Focali det nya svenska klimatinitiativet Agroforestry Network.
Landets Fria

Svenskt nätverk ska sprida skogsjordbruk

Ett svenskt nätverk har bildats för att sprida kunskap om agroforestry. Genom metoden kan bönder utveckla sitt jordbruk och bli mindre sårbara för klimatförändringar.

Kombinationen av trädplantering och hållbart jordbruk, så kallat skogsjordbruk eller agroforestry, har länge praktiserats i Sverige genom bland annat fäboddrift, skogsjordbruk och naturbete. Agroforestry har på senare år lyfts fram som en av de främsta metoderna för en stark utveckling i fattiga länder. Skogsjordbruk och ökad trädplantering är viktiga för restaureringen av sargade landskap. Systemen både renar och behåller vatten. Träden gör att jorden hålls näringsrik och fuktig även under långvariga torrperioder, och binder jorden när det regnar intensivt så att skördarna inte spolas bort.

– Att bönder planterar träd på sina gårdar är en effektiv metod för att både bemöta klimathotet och bekämpa fattigdom, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen, i ett pressmeddelande.

För att sprida kunskap och dela erfarenheter lanserar Vi-skogen, SLU Global, Siani och Focali det nya svenska klimat-initiativet Agroforestry Network. Här ska nyheter och internationell forskning om användningen av agroforestry samlas.

Förhoppningen är att nätverket ska bli en kunskapskälla om metoden för beslutsfattare, näringsliv och allmänhet.

– I dag svälter cirka 790 miljoner människor och ett av de viktigaste hållbarhetsmålen är att utrota hungern till 2030. Jordens småbrukare bidrar till 75 procent av jordens livsmedelsförsörjning i dag och måste öka sin produktion under de stora utmaningar som klimatförändringarna innebär, säger Madeleine Fogde, programchef för Siani.

Hon menar att odlingssystem som agroforestry kommer att bli avgörande för att småbönder ska kunna klimat-anpassa matproduktionen.

– I Sverige finns kunskap för att utveckla innovativa odlingssystem och samarbeten, säger Madeleine Fogde.

Fakta: 

Läs mer om nätverket på www.agroforestrynetwork.org

Sedan tidigare finns föreningen Agroforestry Sverige – läs mer på www.facebook.com/agroforestrysverige

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu