• Solföljarna på Sörgården utanför Sala försörjer gården med ström och överskottet säljs till elnätet. Kurt Hanssons förhoppning är att även traktorer ska kunna köra på elen som de genererar. Nästa år ska en modern traktor med kabelvinda stå klar för demonstration.
  • Solföljarna på Sörgården utanför Sala försörjer gården med ström och överskottet säljs till elnätet. Kurt Hanssons förhoppning är att även traktorer ska kunna köra på elen som de genererar. Nästa år ska en modern traktor med kabelvinda stå klar för demonstration.
Landets Fria

Kurt tar fram solelsdriven traktor

Jordbruket måste satsa på fossilfritt innan oljan tar slut. Det menar Kurt Hansson som själv ligger i framkant med förnybart. Snart kan en traktor som drivs på solel stå klar på gården.

– Bättre att ställa om innan vi står där med tomma dieseltankar, säger han.

På Sörgården utanför Sala i Västmanland är sex solföljare med vardera 36 solpaneler uppställda på en åker. Solskördarna, som Kurt Hansson själv kallar dem, installerades 2012 och vrider sig efter solen. På så sätt ger de en jämn solelseffekt över hela arbetsdagen. Solskördarna försörjer gården med ström och överskottet säljs till elnätet.

Sedan början av 1970-talet, när oljekrisen kom, har Kurt Hansson tillsammans med sin pappa arbetat för att skapa ett jord- och skogsbruk utan fossila bränslen. Till en början var det fliseldning och solfångare till spannmålstorken. Sedan följde en satsning på egen biogasproduktion.

Efter examen som lantmästare fortsatte Kurt Hansson att studera energiteknik på SLU och forskade om bioenergi och på att utforma en gårdsanläggning med biogasproduktion. Men intresset för biogas var svagt och 2006 fick projektet lägga ner utan att ha kommit i mål med ekonomiska förluster som följd.

I dag fokuserar Kurt Hansson istället på solel. Tillsammans med Uppsala universitet, SLU och Institutet för jordbruk- och miljöteknik har Kurt Hansson initierat ett arbete med att ta fram eldrivna jordbruksredskap.

– Solskördarna ger mer el än vi kan göra av med på gården och då slog det mig att vi skulle kunna börja köra el-traktor på den här strömmen. När solen skiner från maj till september kan vi köra hela arbetsdagen.

Batterier kan klara en låg effekt under en kortare tid, men tunga jordbruksmaskiner kräver hög effekt. Lösningen är en traktor med kabelvinda som ska köra fältarbete och tröska direkt på solel.

Lösningen har Kurt Hansson redan testat på en gammal mät-traktor från Statens maskinprovningar. Men nästa år ska en modern traktor med 100 hästkrafter vara klar för demonstration.

Kommer inte kabeln att trassla in sig eller köras av?

– Det går att ha en bra hantering av kabeln. Med GPS-styrning är det inga svårigheter att köra från ena sidan av ett fält till den andra utan att korsa kabeln. Vi ska testa kabelvindor som används på gruvmaskiner.

Kurt Hansson upplever ett svagt intresse från lantbrukare och beslutsfattare trots att oljeberoendet inom lantbruket gör att arbetet skulle stå still om oljetillförseln stryps. Men själv är han övertygad om att det finns alternativa lösningar. En modern traktor kräver i genomsnitt 20,6 liter diesel per hektar vid plöjning.

– Får vi en minskning av fossila drivmedel blir det kris. Det är en väldigt smal tråd vi har vår matförsörjning på. Kan vi leva med den dåliga försörjningstryggheten? Jag måste göra vad jag kan för att bidra till fossilfrihet.

Fakta: 

Koldioxidutsläpp i jordbruket

Jordbrukets växthusgasutsläpp motsvarar sammanlagt cirka 12 miljoner ton koldioxid varje år. Av dem kommer 1 miljon ton koldioxid från energianvändningen i jordbruket. Främst från dieselanvändning i traktorer och arbetsmaskiner samt eldningsolja för uppvärmning av växthus och spannmålstorkar.

Källa: Jordbruksverket

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Solig satsning i Sala

I Sala och Heby har invånarna gått ihop med företag och det lokala energibolaget och bildat en egen solenergiförening.

Landets Fria

Stor ökning av solceller

Föranmälningarna om installation av solceller har ökat med 108 procent under de senaste sex månaderna, enligt Eon.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu