• Fattigdomen är utbredd i urfolksområden i Ontario och självmordstatistiken hög. Med basinkomst hoppas man förbättra förutsättningarna för utsatta grupper i provinsen.
Fria Tidningen

Basinkomst prövas i Ontario

Den kanadensiska provinsen Ontario ska pröva ett pilotprojekt som går ut på att alla mellan 18 och 65 år ska få en basinkomst på motsvarande 9 000 svenska kronor i månaden. På så sätt vill man utrota fattigdomen i regionen.

Pilotprojektet har arbetats fram av den konservative politikern Hugh Segal, som länge varit en förespråkare av basinkomst.

– Det här är inte något som enligt min uppfattning är en vänsterfråga, säger han i en intervju med The Independet.

– Tittar man på det ur ett samhällsperspektiv är basinkomst ett väldigt rationellt förslag för att uppmuntra till arbete och samhällsengagemang. Att ge människor ett golv som de inte kan falla igenom.

15 procent av Ontarios invånare lever på mindre än vad som räknas som en låg årsinkomst – motsvarande 150 000 kronor för ensamstående och 300 000 kronor för en familj på fyra. Ett av fem kanadensiska barn lever i fattigdom.

Basinkomst vore enligt Hugh Segal och andra politiker i provinsen en lösning, men forskningen är bristfällig. Därför har man nu beslutat att sjösätta ett pilotprojekt.

Projektet ska ersätta försörjningsstöd för de personer mellan 18 och 65 år som lever under låginkomstgränsen. Dessa kommer istället att få en basinkomst på motsvarande 9 000 kronor i månaden. Personer med en inkomst under 150 000 kronor om året får tillägg för att nå upp till den nivån och personer med funktionshinder får 3 400 kronor mer i månaden.

– Förhoppningsvis kan det här pilotprojektet frigöra tid för låginkomsttagare så att de kan ta beslut om sina liv, vara bättre föräldrar och fortsätta söka jobb mer effektivt, säger Hugh Segal till CBC.

Projektet ska lanseras under våren 2017 och testas i tre olika områden med hög fattigdom i Ontario: i de norra och södra delarna samt i urfolkssamhällena. Det är frivilligt att delta och man har också lovat att ingen ska få det sämre ekonomiskt som ett resultat av projektet.

Sedan 1970-talet finns redan en basinkomst för fattigpensionärer i Kanada. Idén om basinkomst för fattiga äldre startade i just Ontario, då rapporter om att fattiga äldre åt djurmat för att få i sig protein pressade beslutsfattarna att agera.

Basinkomsten för äldre ledde till att antalet fattiga äldre gick ner från 30 till 5 procent och det ledde även till en rad positiva sidoeffekter som att livslängden ökade och att färre behövde långtidsbehandlingar inom sjukvården. Detta fick Hugh Segal att ställa sig frågan om att det inte gick att utvidga basinkomsten till att omfatta alla.

– Vi kunde göra detta för äldre utan kontroller och tjänstemän, vi bara ger dem pengarna och de bestämmer vad som är viktigt för dem. Vi respekterar deras frihet att välja. Varför skulle vi behandla andra fattiga människor annorlunda?

För att effekterna av ett pilotprojekt verkligen ska kunna ses krävs det att det pågår under minst tre år, enligt Hugh Segal. För att kunna utvärdera effekter på resten av befolkningen krävs det även att projektet utförs i ett litet samhälle.

Hugh Segal hoppas nu att detta blir verklighet för att man ordentligt ska kunna räkna ut kostnader, fördelar och nackdelar.

– När vi har gjort den utvärderingen kan vi bestämma hur vi ska fortsätta.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Finland testar basinkomst

Vid årsskiftet inledde Finland ett pilotprojekt med basinkomst, även känt som medborgarlön.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu