• Filip Lövström, Isabel Hagen och Ahmed Al-Qassam från Push Sverige vill framför allt lyfta ungdomars perspektiv på klimatfrågan under FN:s toppmöte COP22.
Landets Fria

Unga svenskar till COP22

Många pratar fortfarande om FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris i fjol – betydligt färre om COP22 som startar den 7 november. Push Sverige är en av organisationerna som vill ändra på det.

I dagarna åker Isabel Hagen, Ahmed Al-Qassam och Filip Lövström tåg till Marocko för att representera Push Sverige på FN:s klimattoppmöte COP22. Mötet ska följa upp och fortsätta diskussionerna från COP21 då ett nytt internationellt klimatavtal togs fram.

Nu ska deltagarna bland annat komma överens om hur utsläpp ska mätas och om gemensamma delmål.

– I Paris uppkom många problem längst vägen mot avtalet. Det fanns ingen tid att lösa dem på plats så attityden var lite ”det tar vi sedan”. Dessa problem är det dags att ta tag i nu, säger Isabel Hagen.

Det handlar alltså om viktiga frågor – ändå är uppmärksamheten minimal. Ett av syftena med Push Sveriges medverkan är att synliggöra mötet.

– Allmänhetens ljus har fallit bort men det finns fortfarande många sätt att underminera avtalet. Vi är där för att sprida ljus över förhandlingarna och för att driva ambitionerna uppåt, säger Filip Lövström.

Eftersom Push Sverige är en ungdomsorganisation för miljö- och klimatfrågor ligger mycket fokus på att se till att ungas röster hörs under förhandlingarna.

– Många beslut fattas utan unga vid bordet, trots att det är vi som kommer att implementera och leva med effekterna av det här, säger Filip Lövström.

Många samtal sker dessutom bakom lyckta dörrar.

– Vi kommer att sitta med på de förhandlingar där vi blir insläppta och trycka på beslutsfattarna. Men problemet är att det är så stängt och byråkratiskt. Det är viktigt att prata mer om vad som sägs i de rum som inte är tillgängliga för alla och varför det inte finns riktlinjer för vilka som får sponsra klimatevents, säger Isabel Hagen.

Push Sverige vill uppmärksamma fossilindustrins roll både generellt och under själva mötet. Under COP21 i Paris var energijättar som BP och Vattenfall sponsorer.

– De ger väldigt mycket pengar till evenemangen – vad förväntar de sig i utbyte? Svaga avtal som inte erkänner att det är fossila bränslen som ligger bakom dagens situation? frågar Filip Lövström.

Push Sverige kommer också att försöka samarbeta med andra unga på plats. Dessutom ska de samla erfarenheter, information och kunskaper från mötet att förmedla vidare till unga i Sverige, och rapportera löpande om det som pågår. Tillsammans med andra samarbetspartners kommer organisationen också att hålla olika sidoevenemang. Exempelvis kommer det att handla om gräsrötters kamp mot oljeindustrin på sina förfäders land, och om hur en hållbar värld kan skapas nu och för framtida generationer.

– Vi kommer att driva rättviseperspektivet som ofta inte lyfts i sådana här förhandlingar, säger Isabel Hagen.

Ahmed Al-Qassam och Filip Lövström är två av de ungdomar som har utsetts till Unga nordiska ambassadörer av och för det Nordiska ministerrådet under toppmötet. Bland annat kommer de att delta på olika evenemang som ministerrådet arrangerar eller närvarar vid och på möten med exempelvis de nordiska delegationerna, civilsamhället och andra ministrar.

– Som ambassadörer ska vi försöka nå ut till så många som möjligt om det nordiska samarbetet och informera om New Nordic climate solutions, men även dela vårt perspektiv på det hela. Jag ska lyfta de ungas perspektiv, då klimatfrågan berör oss och framtida generationer som mest. Jag hoppas även kunna påverka näringslivet att tänka mer cirkulärt. För de ministrar vi möter hoppas jag ytterligare kunna påpeka vikten av att låta fossila bränslen ligga kvar orörda, säger Ahmed Al-Qassam.

Följ Push Sverige under mötet på www.pushtocop.org.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

– Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu