Debatt


Johanna Norrbo, Cecilia Karlsson, Frida Arevik, Talespersoner Fossil Free Sverige
  • Fossil free Sverige deltog i den civila olydnadsaktionen Ende Gelände, där ett stort antal aktivister under en dag stoppade tre grävare i Hambachgruvan som utvinner brunkol.
Landets Fria

Divestera våra pensionspengar ur tysk kolutvinning!

För att leva upp till de åtaganden för klimatet som Sverige gjort genom att skriva på Parisavtalet, måste vi sluta investera pensionspengar i brunkolsgruvor och andra fossila företag, skriver talespersoner för Fossil free Sverige.

I förra veckan pågick FN:s årliga klimatmöte COP23 i Bonn, där världens länder skulle enas om Parisavtalets implementering. Årets värd för förhandlingarna, Fiji, är en av de önationer som hotas av stigande havsnivåer. Under mottot “We are not drowning. We are fighting” kämpar de för sin överlevnad och för klimaträttvisa. Fiji åberopar bland annat länken mellan Europa och resten av världen: våra koldioxidutsläpp stannar inte här utan får katastrofala följder i andra delar av världen. Västvärldens länder måste drastiskt reducera sina egna utsläpp, men minst lika viktigt är att upphöra med investeringar i industrier som eldar på klimatförändringarna. Om den globala uppvärmningen inte ska överskrida det kritiska 2°C-målet måste minst 80 procent av jordens fossila resurser stanna kvar i marken. Men vi rör oss inte alls i den riktningen i den hastighet som krävs – vi är för tillfället på väg mot 3°C uppvärmning.

Just därför är det avgörande att svenska pensionspengar investeras hållbart. För närvarande investerar de allmänna pensionsfonderna – AP-fonderna – i potentiella koldioxidutsläpp motsvarande 11 gånger Sveriges totala årliga utsläpp. Detta trots att Sverige har gått ut och stoltserat med att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsstat, samt skrivit på och ratificerat Parisavtalet.

I Rhenlandet precis utanför Bonn och COP23 ligger några av Europas största kolgruvor som ägs och drivs av det tyska energiföretaget RWE. De tre brunkolsgruvor och tre kraftverk som ligger här släpper ut 80 miljoner ton koldioxid per år. RWE:s totala årliga koldioxidutsläpp ligger på 148,3 miljoner ton (2016). Fjärde AP-fonden har valt att placera 27,2 miljoner kronor i RWE, medan sjunde AP-fonden har 107 miljoner i ett av företagets underbolag. Detta är skattebetalares pengar, men vi får inte vara med och besluta hur de ska investeras.

Enligt en opinionsundersökning från Världsnaturfonden WWF (2015) framgår det att den absoluta majoriteten av svenskarna vill att våra pensionspengar ska investeras på ett vis som inte bidrar till den globala uppvärmningen, men 89 procent av oss vet inte hur pensionerna investeras ur ett hållbarhetsperspektiv.

I solidaritet med Fiji och alla andra människor runtom i världen vars hem och liv redan hotas av klimatförändringar, samt för att uppmärksamma den slående paradoxen mellan Sveriges klimatåtaganden och AP-fondernas fortgående investeringar i fossila bolag, reste vi i Fossil Free Sverige till Bonn för att delta i den civila olydnadsaktionen Ende Gelände mot RWE:s brunkolsutvinning. Under en dag lyckades vi tillsammans med 4 500 andra personer stoppa tre grävare i Hambachgruvan; ett dagbrott som ser ut som ett stort brungrått sår i landskapet, ett sår som hela tiden växer. Det är lätt att känna förtvivlan när en står inför den förödelse som gruvan innebär både för människorna som bor i dess närhet och för resten av världen.

Trots att Parisavtalet träder i kraft år 2020 planerar RWE att ytterligare expandera två av Europas största brunkolsgruvor, Garzweiler och Hambach. Garzweiler II tvingar totalt 7 600 personer att behöva flytta, då 1,3 miljarder ton brunkol enligt planerna kommer brytas där fram till år 2045. För att ge plats åt Hambachgruvan har redan 7 000 hektar av en 12 000 år gammal urskog skövlats. I nuläget befinner sig de resterande 10 procent av Hambachskogen under stort hot då RWE planerar att skövla 70 hektar skog per år.

Den sjunde AP-fonden har numera Parisavtalet som grund för sina investeringar, och har därmed valt att svartlista vissa fossila bolag så som Exxon och Gazprom. Men de investerar fortfarande i andra klimatvärstingar, såsom RWE.

Enligt Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning på sjunde AP-fonden, är det mer intressant att se hur bolag bedriver sin verksamhet framåt, snarare än vilken historia de har (Fria Tidningen 2 november 2017). Med tanke på RWE:s expansionsplaner ger detta argument enbart ytterligare skäl till att svartlista även RWE.

Vi från Fossil Free Sverige vill att alla AP-fonder helt ska divestera – motsatsen till att investera – ur fossilindustrin. Ett bra steg på vägen är att sluta stödja de värsta klimatbovarna och vi uppmanar därmed fjärde och sjunde AP-fonden att divestera ur RWE. Våra gemensamma tillgångar ska inte investeras för att skövla urskog, tvinga människor att flytta från sina hem eller driva på den globala uppvärmningen. Vår framtida ekonomiska säkerhet får inte tillfredsställas på bekostnad av andra människors säkerhet, varken på Fiji, i Tyskland eller någon annanstans.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

– Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu