Landets Fria

Forskare synar klimatförnekelse

Klimatförnekare är inte bara individer eller grupper, utan kan också vara regeringar eller samhället i stort. Det är en slutsats från världens första forskarkonferens om klimatförnekelse som hölls med 25 internationella forskare i Norrköping den 27–29 oktober. Landets Fria ringde upp arrangören Martin Hultman.

Varför arrangerar ni en sådan här konferens?

– Vi vill försöka förstå och ta frågan om människors förnekelse på allvar. Vi har känt till problemen med klimatförändringar sedan slutet av 1980-talet. Varför händer inte mer? Det är viktigt att betona att vi inte bara kan peka ut individer eller små grupper. Som till exempel Johan Rockström påpekat, tar beslut som att sälja ut Vattenkrafts brunkolsverksamhet verkligen hänsyn till klimatfrågan? Det här är en viktig politisk fråga där vi måste titta mer brett för att få en kritisk diskussion.

Hur gick konferensen?

– Det var ett unikt och spännande tillfälle, så mycket kunskap kring frågan som var samlat på ett ställe. Från socialpsykologiska perspektiv på enskilda och grupper, till samhällelig förnekelse.

Vad vill du särskilt lyfta fram från konferensen?

– Dels var det en forskare från USA som lyfte fram hur klimatförnekargrupper sponsras av tankesmedjor. Flera forskare har börjat att titta på hur de finansiella flödena går även i Europa. Dels är det kopplingen mellan högerpopulistiska och nyfascistiska politiska partier och klimatförnekelse. Och dels att det i Parisavtalet ingår negativa emissioner vilket är en teknik som inte finns än. Kan man kalla det en samhällelig förnekelse av de utmaningar vi står inför och vad som skulle behöva göras?

Hur går ni vidare?

– Vi ser konferensen som startpunkten på ett strategiskt samarbete mellan forskarna som ingick här. Vi kommer att samla forskningen kring frågan och fundera på forskningsfrågor som är viktiga framöver, skriva forskningsansökningar och se vad vi kan få för stöd.

Hur stark är klimatförnekelsen i dag?

– Det är svårt att säga. Å ena sidan har vi inflytelserika politiker som Donald Trump, Nicholas Sarkozy och Sverigedemokraterna som tar upp de här tankarna. Å andra sidan visar opinionsundersökningar att andelen klimatskeptiker bland befolkningen ser ut ungefär som tidigare. Vi hade en massmedieforskare med som visade att i tryckta medier i främst Europa men även i USA har artiklar av klimatskeptiska journalister nästan helt försvunnit. Samtidigt har det skett en superstor ökning i sociala medier och digitala medier.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Professor varnar för klimatförnekarna

Det finns en rörelse som hårdnackat förnekar att klimatet förändras. "Att förneka är det största hotet mot en hållbar planet", slår professor Riley E Dunlap fast.

Landets Fria

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu