Krönika


Krönika

Landets Fria

Omställning på riktigt?

Anslaget på den största akademiska konferensen i Sverige gällande omställning någonsin kunde knappast varit mer grandiost. Taking the lead in real world transitions var rubriken på den åttonde konferensen med temat omställning som hölls den 18–21 juni i Göteborg med Chalmers som huvudarrangör.

Inom forskningen har onekligen omställningsbegreppet kommit att omfamnas av en mängd olika discipliner med vitt skilda inriktningar. Det finns den historiska forskningen om förändringar i energiregimer, de sociologiska undersökningarna av struktur och aktörer, ingenjörsmässig forskning om tekniska system samt den företagsekonomiska evolutionära för att nämna några. Vad jag saknade var dock mer politiska ekologiska analyser som studerar maktfrågor och geopolitiska konflikter mer explicit, genusforskning samt även forskning om miljörättvisa. Så, även om konferensen på så vis hade en slagsida åt det ekomoderna hållet – små justeringar i samhällsinstitutioner och fokus på tekniska innovationer inom den dominerande linjära logiken – fanns det också utrymme för forskning om och med omställning som mer transformativ process som tar in den tredelade utmaningen av ekologi, energi och ekonomi.

Jag hade förmånen att vara del i en session som diskuterade processen fram till och möjligheterna med det nyligen sjösatta omställningsrådet, andelsjordbruk, samåkning och kollaborativ ekonomi. De som lyssnade på vår session gav oss mycket positiv återkoppling, inte minst påpekade de att det var fint att se riktiga levande exempel på omställning. Alla i vår session utom jag fick delta gratis på konferensen, vilket annars är en mycket hög tröskel för de som gör omställning på riktigt.

En annan session jag uppskattade mycket handlade om alternativ/icke-konsumtion. Här diskuterades strategier och handlingar som gick bortom köp- och säljkonsumtionen. Denna session var helt fullpackad, och som Jörgen Larsson påpekade, mycket glädjande att så många hade hittat dit. Det var också en session om inre omställning som jag tyvärr missade eftersom den var placerad samtidigt som vår.

Som engagerad medborgare och forskare knöt jag många kontakter med likasinnade men observerade samtidigt att omställningsbegreppet kan betyda väldigt olika saker för olika aktörer. Riktigt bekymrad blev jag av att företag som Preem och Skanska tilläts prata under rubriken Swedish actors in sustainability transitions: ambitions and challenges, då har grönmålningen gått långt. Det laddade mig samtidigt med energi inför fortsatt arbete med omställning som verkligen sker på riktigt.

Fakta: 

Martin Hultman är tvärvetenskaplig docent som ställer om.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu