• I dag krävs en överenskommelse mellan landstinget och den berörda kommunen för att införa ett sprututbytesprogram. Nu vill regeringen att landstinget blir ensam huvudman för att ansöka om och driva verksamheten.
Fria Tidningen

Sprutbyte kan införas i hela Sverige

Regeringen har beslutat om en ny lag som ska öka antalet sprutbytesmottagningar i Sverige. Helena Dahlborn som arbetar på sprututbytet vid St Görans sjukhus i Stockholm välkomnar beslutet.

– Att kommunerna i vissa län kunnat stoppa sprututbyten har lett till en ojämlik vård.

Trots att möjligheten att inrätta sprututbytesverksamhet länge har funnits i Sverige finns det i dag bara nio mottagningar i landet. Det hoppas sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) att den nya lagen ska ändra på. I dag krävs en överenskommelse mellan landstinget och den berörda kommunen för att införa ett sprututbytesprogram. Nu vill regeringen att landstinget blir ensam huvudman för att ansöka om och driva verksamheten. Regeringen vill också sänka åldersgränsen för att få delta i sprututbytesprogrammet från 20 till 18 år.

– Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd och med förslagen i propositionen kan det bli tillgängligt för fler och i hela landet. Det skapar också nya möjligheter för personer i missbruk och beroende att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Helena Dahlborn, som arbetar som kurator på sprututbytet vid St Görans sjukhus i Stockholm, är positiv till regeringens besked.

– Jag tycker det är jättebra, det är i första hand en smittskyddsfråga som ska ligga under landstinget. Att kommunerna i vissa län kunnat stoppa sprututbyten har lett till ojämlik vård och det är orimligt att det har kunnat vara så. Jag uppfattar det som att det baseras på okunskap och moralistiska synpunkter.

Varje dag har de ungefär 100 patienter som kommer för att hämta ut rena injektionssprutor. Kraven för att få skriva in sig i programmet är att man ska kunna identifiera sig, vara minst 20 år och genomgå ett blodprov. Att regeringen vill sänka åldersgränsen tycker Helena Dahlborn är bra men hon hade gärna sett att man helt hade tagit bort åldersgränsen.

– Det är inga personer som kommer hit som börjar injicera utan det handlar om personer som redan har ett avancerat injektionsmissbruk, som har samma behov av rena verktyg för att undvika att utsätta sig för smittor och smitta andra oavsett om de är 14, 18 eller 20 år.

Men alla är inte positiva. Per Johansson som är generalsekreterare på Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS, säger att han inte har någon åsikt om det är kommunerna eller landstingen som är huvudman. Problemet är att den forskning som finns om sprututbytesprogrammens effektivitet inte håller, menar han.

– Risken är att regeringen tror att den har gjort en insats som kommer att minska narkotikadödligheten men det har man inte gjort. Det är en ickeinsats.

Han menar att det största problemet som politikerna borde ta tag i är att de syntetiska opioiderna är så tillgängliga. Fler dör av metadon än av heroin och bakom det ligger det ökade antalet underhållsbehandlingar, menar han.

– Narkomanerna dör inte av hiv och hepatit c, de dör av narkotika.

Sprututbytesprogrammens främsta syfte är att öka hälsan bland injektionsmissbrukare och att minska blodsmittorna. Ungefär 60 procent av de inskrivna på St Görans program har aktiv hepatit c och ytterligare cirka 20 procent har tidigare varit smittade av blodsjukdomen men har antingen läkt ut den på egen hand eller behandlats. 123 individer av 2400 inskrivna har hiv.

– Men det handlar också om att vara en länk till annan vård och annan typ av hjälp från till exempel socialtjänsten och att informera om olika behandlingsalternativ, säger Helena Dahlborn.

Det finns en kritik mot att pengarna tas från insatser som kunde riktat sig till vård och behandling. Hur ser du på det?

– Jag tänker att man då gör ett tankefel eftersom det inte finns något motsatt förhållande mellan vår verksamhet och vård och behandling. Det här är ett sätt att nå individer som det övriga samhället inte når. Många av de här personerna har dåliga erfarenheter av kontakter med myndigheter och när de kommer hit kan det vara ett första steg till att så småningom få hjälp också med annat.

Fakta: 

Sprututbytesställen i Sverige:

I dag har endast 4 av landets 21 landsting sprututbytesmottagningar för narkotikabrukare.

Totalt rör det sig om 9 olika sprututbytesmottagningar som finns i:

- Helsingborg

- Jönköping

- Kalmar

- Kristianstad

- Linköping

- Lund

- Malmö

- Stockholm (St Görans sjukhus)

- Stockholm (Brukarföreningen)

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu