• Omställningskonferensen arrangeras på Främby udde, som har planer på Södra Bergslagens hållbarhetscentrum och ett naturum med klimatet som tema.
  • Bandet The Merit uppträder och berättar om sitt arbete med hållbarhetsfrågor under konferensen. De arrangerar även ett eget musik- och framtidsevenemang i Falun i oktober med titeln Tänk om.
  • Boende under konferensen erbjuds i Främby uddes stugor med passivhusstandard.
Landets Fria

Omställningskonferens fokuserar på kultur

Den 23–25 september samlas personer från runt om i landet i Falun för att stärka omställning, kultur och lokalt engagemang. På programmet står allt från musik till glesbygdsforskning.

Kulturen spelar en viktig roll när det gäller att förändra värderingar och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Därför är detta huvudtemat när Omställningsnätverket har årsmöte och nationell omställningskonferens i Falun.

– Vi ser på myndigheters agerande att tillväxtmålet är överordnat allt annat, sedan försöker man att fixa hållbarhetsfrågor i marginalen. Det misslyckas ofta eftersom tillväxt är så intimt kopplad till ökad resursanvändning. Vi har en otroligt materialistisk kultur i dag. Det är viktigt att komma åt dessa delvis omedvetna värderingar och bygga upp alternativ, säger Bernt Lindberg som är huvudansvarig för konferensen.

2005 antog FN-organet Unesco en konvention som slår fast att kultur är grunden för en hållbar utveckling. Bernt Lindberg var en av många konstnärer och kulturministrar som deltog i ett globalt arbete för att ta fram underlag för konventionen. Den ursprungliga initiativtagaren Carl-Johan Kleberg deltar också i ett samtal om konventionen under konferensen.

– Konstnärer har historiskt haft en roll att kunna ändra synen på saker, som 1960- och 70-talens konstnärer som jobbade hårt för en progressiv samhällsomvandling. Kulturens effekt går inte att mäta men plötsligt börjar människor att tänka i andra banor. Det är inte taget ur luften men för många är det svårt att se hur det hänger ihop. Många ser bara konstnärer som grädden på moset och därför är det viktigt att diskutera det här. Jag tror att kulturen kan ha en jättestor verkan på lite sikt, säger Bernt Lindberg.

Under helgen blir det flera exempel på verk från musik-, konst- och teatergrupper som kan förändra vår kultursyn.

– Ett önskemål från den nationella styrelsen var att vi inte ska ha en massa föreläsningar, utan mycket utrymme för diskussioner och exempel.

Omställningsnätverket står också för en förmiddag som handlar om hur omställningsarbetet i Sverige kan stärkas. Hur kan rörelsen synas mer, stötta varandra och hitta fler aktiva?

Ett tredje tema för konferensen blir civilsamhället och hur det kan bli starkare.

– Omställningsrörelsen har som grundsats att det är lokal omställning det handlar om i första hand. Då måste vi få till en stämning i lokalsamhället där många känner att vi drar åt samma håll. Att det är meningsfullt och kul för att vi är många tillsammans. Men hur skapar vi det?

En aspekt kan enligt Bernt Lindberg vara samarbete mellan flera olika organisationer.

En relaterad fråga är ekonomisk och handlar om hur större andel av pengarna som finns i lokalsamhället kan stanna i närområdet istället för att hamna som vinst i större centra i Sverige och världen.

– När jag handlar på Ica maxi försvinner pengarna från bygden. Framför allt på mindre orter har man väldigt ont om resurser.

Ytterligare en pusselbit i frågan är förtroende mellan människor, mötesplatser och tillit. Att skapa sammanhållning och se till att människor träffas fysiskt, inte bara digitalt.

Allt hinner kanske inte avhandlas under konferensen, utan det viktiga är att samla engagerade för att ge varandra stöd, idéer och pepp.

– Det ska bli brokiga dagar med många intryck. Många i omställningsrörelsen har det ganska motigt, jag tror att det är viktigt med en sådan här konferens, säger Bernt Lindberg.

Målet är dock inte att bara nå omställare och miljöintresserade utan en så bred grupp som möjligt.

– Ju mer etablerade de här frågorna blir i vidare kretsar i samhället desto bättre. Omställningsrörelsen ska inte ha monopol på ett hållbart samhälle, för då händer inget.

Fakta: 

Mer om konferensen

Den nationella omställningskonferensen arrangeras i Falun, på Främby udde, den 23–25 september.

Anmälan görs till NBV på: www.nbv.se/avdelningar/dalarna/var-verksamhet/omstallningskonferensen-i-....

Mer information hittar du på http://omstallningfalun.wordpress.com.

Arrangörer är Omställningsnätverket, Omställning Falun, Falu miljögrupp, Naturskyddsföreningen i Falun, Naturskyddsföreningarna i Dalarna och Gävleborg, Södra Norrlands omställningscentrum (SNOC), Falu FN-förening och NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

Ur programmet

Ronny Svensson, glesbygdsforskare om landsbygdsutveckling, om att få resurserna att stanna kvar i bygden, om demokrati och levande lokalsamhälle

Gunilla Meurling, Hållbara Uppsala, om samarbete ideella föreningar – offentliga organ i Uppsala

Musik med The Merit som också berättar hur de arbetar med hållbarhetsfrågor

Årsmöte för Omställningsnätverket

Andra gäster

Stina Oscarson, regissör, dramatiker, författare och samhällsdebattör

Mikael Vallström, Södra Norrlands omställningscentrum (SNOC), Söderhamn

Åsa Ringström, Skattungbyn

Josefin Heed, Hela Sverige ska leva

Hedemorakultur

Anna Maris, haikupoet, omställningskoordinator på Studiefrämjandet samt ledamot i Hela Sverige ska levas styrelse.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu