• Pella Thiel (Omställningsnätverket) och Terese Bengard (Hela Sverige ska leva) skriver under det historiska avtalet.
Landets Fria

Nu bildas nationellt omställningsråd

Föreningarna Hela Sverige ska leva och Omställningsnätverket startar tillsammans ett nationellt omställningsråd för att stärka omställningsarbetet i Sverige.

Förra veckan skrev föreningarna under avtalet om att bilda det nya omställningsrådet. Syftet är att samordna omställningsarbetet i Sverige och bli ett ”ansikte utåt” gentemot myndigheter och andra organisationer. Tanken är att fler omställningsaktörer bjuds in efterhand. Rådet blir också en så kallad omställningshubb, alltså en nationell nod inom den internationella omställningsrörelsen Transition network.

Niklas Högberg har ansvarat för arbetsgruppen som hållit i utvecklingsarbetet och han är nöjd med resultatet.

– Hela Sverige ska leva tog omställningen till Sverige och har ett brett nätverk av lokala grupper och byalag runtom i landet. Omställningsnätverket består av många eldsjälar med kunskap, engagemang och initiativkraft. Sammantaget blir det en bra grund att bygga vidare på, säger han.

– Vi är glada att i samverkan med andra ta nya steg i att bidra till en långsiktig, hållbar omställning, säger Hela Sverige ska levas verksamhetchef Terese Bengard.

Omställning Sverige startades ursprungligen av Hela Sverige ska leva, som 2009 tecknade en överenskommelse med internationella Transition network för Sveriges del. 2013 bildades den fristående föreningen Omställningsnätverket för att stödja omställningsarbetet i Sverige. Det gemensamma rådet blir en unik svensk lösning som är tänkt att ta vara på styrkan i organisationernas mångfald och olikheter.

– Båda organisationerna har länge arbetat för lokal omställning till hållbarhet i olika former. Nu tar vi gemensamt ansvar för den svenska hubben i det internationella nätverket Transition hubs group, säger Pella Thiel, ordförande i Omställningsnätverket.

Ewa Overmeer är en av representanterna från Hela Sverige ska leva.

– Jag är engagerad i Latorps byalag utanför Örebro och i Länsbygderådet för Örebro län. Dessutom deltar jag sedan flera år i ROS – nätverket för Regional Omställning i Samverkan i Örebro län. Det har lite av samma funktion i länet som rådet får nationellt, så jag hoppas kunna bidra med både lokala och regionala erfarenheter, säger hon.

Gruppen kommer att presentera sig själv närmare i samband med i den nationella omställningskonferensen som hålls i Växjö i början av oktober. Pella Thiel passar på att bjuda in till konferensen.

– Det blir ett unikt tillfälle och en bred manifestation för omställningen. Bland annat medverkar Rob Hopkins, omställningsrörelsens grundare som kommer till Sverige för första gången, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu