• Sakshi Kashyab, Emana Bajrovic och Isidor Bergström från Sandeklevsskolan är några av eleverna som har varit med och bidragit till föreställningen Skatten.
  • I första etappen av projektet Stafetten var högstadielever från Sandeklevsskolan med och skapade föreställningen HEM. Nu är det mellanstadiets tur.
  • – Genom föreställningen vill vi väcka en diskussion om vad som kan vara värdefullt och för vem, berättar Archana Khanna som är projektledare för Stafetten.
Göteborgs Fria

Elevernas drömmar blir teater i integrationsprojekt

Vad betyder värde och vad innebär det att vara värdefull? Det har eleverna på Sandeklevsskolan fått reflektera över under våren. Idéerna har tolkats av teaterensemblen och resultatet är föreställningen Skatten.

Det är en varm tisdagsförmiddag i slutet av maj när ett stort gäng förväntansfulla mellanstadieelever kommer inrusande på Masthuggsteatern. De har kommit för att få ett första smakprov på föreställningen Skatten som har premiär i höst. En föreställning som de själva har varit med och skapat.

Skatten är den andra delen i Stafetten som startade hösten 2014. Det första året var det högstadieelever från Sandeklevsskolan som var med och arbetade fram det som skulle resultera i HEM – en föreställning som nu har spelats för 3 400 mellanstadiebarn runtom i Göteborg. Efter att HEM haft premiär lämnade högstadieeleverna över stafettpinnen till mellanstadieeleverna på samma skola. Deras föreställning kommer i sin tur att spelas för lågstadieeleverna som sedan får vara med och skapa projektets avslutande del.

Den nya föreställningen är långt ifrån klar ännu, men eleverna får ändå lyssna till när skådespelarna läser upp några bitar ur manuset. Handlingen kretsar kring barnet Gorm och hens bästa kompis Ko. Tillsammans har de en hemlig glänta i skogen där de gömmer skatter, men en dag blir en av skatterna stulen.

– Genom föreställningen vill vi väcka en diskussion om vad som kan vara värdefullt och för vem, berättar Archana Khanna som är projektledare för Stafetten.

– En av personerna i pjäsen försöker till exempel få ett jobb, men är det jobbet som avgör om personen är värdefull?

Även om eleverna på Sandeklevsskolan inte har skrivit manuset till föreställningen själva finns många av deras idéer med på olika sätt. Archana Khanna berättar att de har snappat upp tankar och uttryck från eleverna på de olika workshops som de har haft tillsammans. Eleverna har också fått skriva ner vad de vill att pjäsen ska handla om. Allt detta har sedan tjänat som inspiration för såväl dramatikern Mats Kjelbye som övrigt konstnärligt team.

– Men det är eleverna som är pjäsens experter hela tiden, säger Archana Khanna.

Att först arbeta med högstadielever och nu mellanstadieelever har inneburit en omställning för teaterteamet och de pedagoger som de haft till sin hjälp.

– Åttondeklassarna är mycket mer medvetna om hur man bör bete sig i sådana här sammanhang, fyrorna och femmorna är mer rörliga och kreativa på ett annat sätt, säger Archana Khanna.

– Allt som vi har gjort tillsammans har inte gett stoff till pjäsen, men det har betytt mycket för dem. Och vi märker att många har sett fram mot de workshops som vi har haft, fortsätter hon.

Isidor Bergström, Emana Bajrovic och Sakshi Kashyab i klass 4A på Sandeklevsskolan är tre av eleverna som har varit med. Under hela våren har de träffat personer från teatern och haft workshops tillsammans i drama, musik, koreografi och konst. Under dessa workshops har eleverna fått reflektera över ordet värde och vad det betyder att vara värdefull. En konkret sak som de har gjort är till exempel lerfigurer som föreställer saker de tycker är värdefulla och som de sedan har lagt i glasburkar.

– Jag gjorde en bikupa för jag tycker att även de djur som är läskiga är värdefulla, säger Isidor Bergström.

–  Och jag gjorde Indiens flagga för det är mitt hemland, berättar Sakshi Kashyab.

Glasburkarna som eleverna lade sina figurer i spelar förresten också en viktig roll i scenografin i den nya pjäsen, exakt hur är ännu inte helt klart men i det lilla smakprov som eleverna får se ingår flera väggar av glasburkar i dekoren.

Stafetten är ett integrationsprojekt vilket betyder att Masthuggsteatern jobbar särskilt med att få elever från olika stadsdelar att mötas. En idé som de har inför höstens föreställningar är att försöka boka två klasser från två helt olika stadsdelar till samma föreställning för att på så sätt minska fördomarna. Teaterteamet hoppas också på att nå ut till de grupper som normalt sett inte besöker teatern. Genom att gå på teater och ställa ut elevernas verk på Bergsjöns bibliotek vill de få eleverna att känna sig mer hemma i de kulturella rummen och få dem inspirerade till att fortsätta hålla på med konst och kultur.

Och ett visst intresse tycks ha väckts, i alla fall hos Isidor, Emana och Sakshi från Sandeklevsskolan.

– Jag skulle gärna vilja hålla på med shower och sånt när jag blir större men kanske inte just teater, säger Emana Bajrovic.

– Jag skulle tycka att det vore kul att jobba med design, säger Sakshi Kashyab.

Isidor Bergström tycker att det har varit roligt, men också annorlunda än han trodde att få se hur en föreställning växer fram.

– Allt tar mycket längre tid än jag trodde, säger han.

– Det bästa med teater är att man får vara med och berätta vad man har på hjärtat, säger Emana Bajrovic.

Fakta: 

Stafetten

Ett treårigt samarbetsprojekt mellan Masthuggsteatern och Sandeklevsskolan. Stafetten pågår från november 2014 till oktober 2017 och genomförs med medel från Allmänna Arvsfonden. Skatten har premiär den 16 september och är den andra av tre pjäser som ingår i projektet. Föreställningarna är även öppna för allmänheten (såväl vuxna som barn), biljetter bokas på: www.kulturpunkten.nu.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu