• I panelsamtalet deltog (från vänster) Lisa Färnström, konstnärlig ledare för Run for your life, dramatikern och samhällsdebattören Stina Oscarson, samt operasångaren Samuel Jarrick. Längst till höger moderator Patrik Franke.
  • Ett mål med Club artevist är att skapa en regelbunden mötesplats för människor som är intresserade av att kombinera kultur med klimataktivism.
Landets Fria

Tjuvstart för kulturellt klimatnätverk

En rikstäckande rörelse av konstnärer och kulturarbetare som vill värna klimatet och miljön i konsten. Det är visionen för en grupp engagerade i föreningen Klimataktion. Första steget var en klubb som hölls i Stockholm förra veckan.

Ett av målen med det nya nätverket är att kulturarbetare som jobbar med klimatfrågan ska bli en starkare kraft tillsammans, synas mer i debatten och hjälpas åt att hitta en större publik. Till exempel kan nätverket bli en naturlig kontakt för arrangörer som letar efter kulturaktörer som vill medverka på manifestationer och liknande evenemang. Ett annat är att ge varandra inspiration och kontakter, stärka självförtroendet bland kreativa klimatprojekt och bistå med praktiskt hjälp.

Initiativtagarna är Patrik Franke från Scenkonstgruppen, operasångaren och aktivisten Samuel Jarrick samt Katta Nordenfalk. Hon ansvarar för Klimataktions filmfestival To future with love i Stockholm, som hittills främst visat filmer med klimat- och miljötema.

Samuel Jarrick betonar att det finns och har funnits många andra initiativ för att föra ut klimatfrågan genom kultur, som organisationen Artister för miljön, föreningen Stormvarning och Riksteaterns klimatsatsning Run for your life.

– Vårt syfte är att hitta ett avslappnat och informellt sammanhang där människor kan dela idéer, erfarenheter och kontakter och nå ut. Målet är att göra konsten mer aktivistisk och aktivismen mer konstnärlig och fördjupad. I slutänden handlar det om att få till en förändring så att fossila bränslen stannar i marken. Att bli en brokig motkraft mot det som förstör planeten.

Idén till rörelsen har bland annat fötts ur Scenkonstgruppens pågående riksturné med miljö- och djurrättsföreställningen Grismanifestet. De har fått kontakt med många som gör kultur med miljö och klimat som tema, men som är frustrerade över att känna sig isolerade och inte nå ut mer.

Tanken är att verksamheten ska komma igång i höst med regelbundna träffar på restaurangen Magnolia i Stockholm, förhoppningsvis också en gemensam hemsida för hela landet och liknande träffar på andra platser. Men redan den 31 maj tjuvstartade nätverket genom att arrangera klubben Club artevist. Det hölls bland annat ett panelsamtal med regissören, dramatikern, författaren och samhällsdebattören Stina Oscarson, Lisa Färnström, som var konstnärlig ledare för Run for your life, samt Samuel Jarrick om civil olydnad, klimataktivism och konst. Dessutom berättade representanter för Troja scenkonst om sitt projekt The revolution will be televised.

Vad nätverket ska heta framöver är ännu inte bestämt, men det blir i alla fall en del av Klimataktions kultursatsning To future with love.

– Det är bra att ha en organisation i ryggen för att kunna söka bidrag och för att vara tydlig med vem som står bakom. Men vår förhoppning är att det blir brett. Alla initiativ är lika mycket värda oavsett vem som står bakom dem, säger Samuel Jarrick.

Vad vinner konsten och aktivismen på att kopplas ihop?

– Klimatfrågan kan upplevas som svårgreppbar men egentligen är den högst påtaglig. Den påverkar avgörande frågor som liv och död. Vårt interberoende av varandra och av ekosystemet är en existentiell fråga. För att genomföra den brådskande omställning som krävs för en hållbar framtid är det jätteviktigt att vi hittar sätt att prata om vilka liv vi vill leva, att blottlägga det system som vi har, spåna lösningar och uttrycka de känslor som frågorna väcker.

Samuel Jarrick menar att en aktion som Ende Gelände, där 3 500 aktivister ställde sig i vägen för grävskopor i sydöstra Tyskland för att protestera mot Vattenfalls brunkol, samtidigt är en berättelse om demokrati och hur människor tillsammans skapar samhället.

– Det är märkligt att klimatfrågan inte har dykt upp mer i konstvärlden med tanke på hur frågan greppar in i nästan allt annat och kanske är den mest avgörande existentiella fråga vi har.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

Klimatfolket ska festa och växa

Östgötska initiativet Klimatfolket ska starta festkvällar, bli en ideell förening och spridas till fler platser i landet.

Landets Fria

Revolutionen sänds live

I The revolution will be televised sänder Troja scenkonst livebilder på webben från aktioner som Ende Gelände.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu