Fokus på skapandet av kön | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Fokus på skapandet av kön

”Vad blev det?” Sorteringen i kön sker tidigt och påverkar genom hela livet, vilket inte minst syns i statistiken. Utställningen ”Hon hen och han” ska visa hur vi skapar kön – och vilka konsekvenser det får.

88 procent av alla kvinnor som jobbar deltid gör det för att ta hand om barn, för män är motsvarande siffra 12 procent. Kvinnor har en genomsnittlig pension per år på knappt 140 000 kronor före skatt, män nästan 70 000 kronor mer.

Exemplen är bara två av många, och kommer från Sveriges Kommuners och Landstings, SKL, utställning Hon hen och han. Hedvig Stenius är jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, och en av dem som jobbar med utställningen på plats i Göteborg.

– Vi tyckte att stadsbiblioteket har en bra genomströmning av människor som kommer förbi lite spontant. Annars blir det lätt att det är de som redan är intresserade, eller jobbar med frågorna, som ser den här typen av utställningar. Här når vi en annan målgrupp.

Förhoppningen är att utställningen blir en plattform för reflektion kring normer och dess begränsningar och påverkan, sådant som är lätt att missa om en själv faller innanför normen.

Än så länge är man nöjda med besökandet, med ungefär 900 personer under de första fem dagarna. Men de har också nåtts av viss kritik mot att utställningen fokuserar mycket på just tvåkönsnormen och skillnader som syns mellan kvinnor och män.

– Den heter ju ”Hon hen och han” – men hen kanske har hamnat lite i skymundan. Det är också något vi har tänkt återkoppla till SKL kring, säger Hedvig Stenius och fortsätter:

– Vi har försökt komplettera med vårt material och med till exempel bokställ där man kan låna böcker, och få med det intersektionella perspektivet på det sättet också.

Annons

Rekommenderade artiklar

Få stadsdelar satsar på självförsvar

8 mars

Nyligen sköts en kvinna ihjäl av sin ex-sambo i Högsbohöjd och statistiken visar att drygt tre gånger så många kvinnor som män känner sig otrygga ute om kvällarna. Enligt Göteborgs stads budget för 2013 ska skolan genomföra aktiviteter för att bryta könsrelaterat våld och feministiskt självförsvar kan vara ett inslag. Men frågan har bara diskuterats i fem av tio stadsdelsnämnder.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu