• Jenny Hörnfeldt, med Lily, och Sofia Adolfsson, med Hilma, tycker att det är bra i dag, att föräldrarna själva får väja hur de vill dela på föräldraledigheten.
  • Marcus Henriksson har varit ledig med Siri sedan i december och har ungefär en och en halv månad kvar innan hon ska börja på förskolan. ”Jag tycker att skaffar du barn ska du vara med och uppfostra dem. Det är ett problem att pappor inte tar ut mer ledighet”.
  • Ola Bäckman är föräldraledig med sitt andra barn John för tillfället och han och barnens mamma har delat ganska rakt av på dagarna.
Fria Tidningen

Långt kvar till jämställd föräldraledighet

Efter 40 år med föräldraförsäkringen tar en fjärdedel av alla pappor fortfarande inte ut några dagar alls under barnets två första år. Trots stora framsteg verkar ett jämställt uttag långt borta.

– Om man markant vill bryta det här mönstret kan man inte vänta ut det, säger Niclas Järvklo som har varit sekreterare för utredningen Män och jämställdhet.

I utredningen Män och jämställdhet, som presenterades för riksdagen för en knapp månad sedan, konstateras det att en individualiserad föräldraförsäkring utan möjlighet att överlåta dagar till den andra föräldern är det bästa alternativet för att få till ett mer jämställt uttag. Men frågan är långt ifrån okontroversiell.

– När man gör reformer finns det ofta ett motstånd. Den offentligt finansierade barnomsorgen debatterades jättemycket, i dag är den helt given. Likadant var det med den första pappamånaden 1994. Det var mycket debatt och sedan infördes det och pappor började ta ut en månad, säger Niclas Järvklo.

En kritik mot individualisering är att det skulle göra försäkringen mindre flexibel. Det skulle kunna påverka dem med låg inkomst, eftersom varje förälder inte kan vara hemma lika länge om man inte har samma möjlighet att sprida ut dagarna. Men Niclas Järvklo menar att en individualisering snarare skulle vara positiv för kvinnor med låg inkomst, då de kommer tillbaka i arbete tidigare.

– Annars har vi en ökande jämställdhetsklyfta. De med hög utbildning och hög inkomst, där finns det kvinnor och män som kommer att leva jämställt. Kvinnofällan reserveras istället för socioekonomiskt svaga grupper.

Det vanligaste argumentet mot individualisering är att föräldrar själva vill välja hur de ska dela på tiden hemma med barnen. Sofia Adolfsson har varit föräldraledig sedan i december 2010 och hon är en av dem som har spridit ut dagarna mycket för att kunna vara hemma så länge som möjligt. Hon tycker att alla dagar ska vara fria att ge bort föräldrarna emellan.

– Jag tycker inte att staten ska bestämma. I vårt fall förlorar våra barn på det. Min man är egenföretagare och vill inte vara ledig så då försvinner de dagarna, och jag vill vara hemma.

Ola Bäckman är också föräldraledig med sitt andra barn för tillfället och han och barnens mamma har delat ganska rakt av på dagarna.

– Vi har tänkt mer på friheten och mindre på ekonomin. Jag skulle gärna se att det var mer delat, säger han.

I hans umgängeskrets är det ganska många föräldrar som delar relativt lika, men i Sverige i stort ser det annorlunda ut. Knappt 13 procent av föräldrarna till barn födda 2010 delade jämställt, vilket enligt Försäkringskassans mått innebär att den ena föräldern som mest får ta ut 60 procent av dagarna.

Enligt de senaste siffrorna från Försäkringskassan tar män ut ungefär en fjärdedel av det totala antalet dagar i föräldraförsäkringen. Men Niclas Järvklo poängterar att man måste bryta ner siffrorna för att få en bättre bild av hur det faktiskt ser ut. Under barnets första år tar papporna ut nio procent av dagarna och under de två första åren tar de ut 17 procent.

– Upp till två år, eller egentligen upp till ett och ett halvt när många barn börjar på förskola, är den period som är intressant ur ett jämställdhetsperspektiv. Och då är vi kanske nere på 15 procent i stället.

Ett annat argument som ibland tas upp mot en individualiserad försäkring är att barnen skulle drabbas i de fall där den ena föräldern, i praktiken oftast pappan i olikkönade föräldrapar, ändå inte skulle vilja ta ut någon ledighet. I dag tar 25 procent av alla pappor inte ut någon föräldraledighet alls under barnets två första år. Men Niclas Järvklo tror att detta skulle ändras vid en reform av försäkringen.

– Jag tycker inte att man ska överdriva gruppen män som även med en individualisering inte skulle ta ut någon föräldraledighet. Jag tror definitivt inte att det är 25 procent, säger han.

Det är inte bara för barnens kontakt med båda sina föräldrar som ett mer jämställt uttag är bra. Anna Månsdotter, som forskar kring folkhälsa vid Karolinska institutet, har gjort studier på sambandet mellan föräldraledighet och mäns hälsa. Och resultatet är tydligt – män som tar föräldraledigt både mår bättre och lever längre än män som inte gör det. En av anledningarna kan vara att det är positivt för människor att ha flera roller i sitt liv. Men det finns två hypoteser om detta som motsäger varandra. Anna Månsdotter förklarar:

– En idé är att människor ska ha en roll, så begränsad som möjligt, för att undvika stress. En ska ta hand om barn och hem och en ska ta hand om försörjningen. Den andra idén är att om man har fler roller, det kan vara arbete, barn eller fritidsaktiviteter, är det bättre för hälsan. Om man misslyckas i en roll har man annat att falla tillbaka på.

I Försäkringskassans rapport De jämställda föräldrarna konstateras att inkomst och utbildning är två av de faktorer som påverkar hur föräldrar väljer att stanna hemma med barnen. Högutbildade par delar mer jämställt på föräldrapenningdagarna, likaså par där båda har hög inkomst. Män med allra högst inkomst tar inte ut så mycket föräldraledighet, men allra minst tar män med låg eller ingen inkomst ut.

– Att som man tjäna mindre än sin fru är fortfarande en stor sak. Har du redan en sådan situation att du ”brister” i föreställningen om maskulinitet, att då ta pappaledigt kan bli för mycket på samma gång, säger Anna Månsdotter.

Vad som händer med föräldraförsäkringen i framtiden, och om det blir några ändringar efter valet i höst, går än så länge bara att spekulera i. Det finns de som menar att mäns uttag kommer att fortsätta att öka successivt, utan några politiska åtgärder, ungefär som det har gjort de senaste 40 åren. Niclas Järvklo är av en annan åsikt.

– Det är felaktigt att tro att den statistiska utvecklingen vi ser aldrig kommer att avta. Det finns ingenting som säger att det kommer att vara jämställt om 40 år till. Vi kan inte offra en hel generation av kvinnor till, säger Niclas Järvklo.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Få kvinnor i svenska Paralympicstruppen

8 mars

Samtidigt som Internationella kvinnodagen firas drar Paralympics igång i Sotji. Av de nitton deltagarna i den svenska truppen är bara fyra kvinnor.

Skånes Fria

Så ojämställt är Västra Götaland

8 mars

Löner, arbetsvillkor, pensioner, ansvar för barn, utövande av våld, riskbeteenden och tillgång till maktpositioner. Allt är områden med stora könsskillnader. GFT granskar jämställdhetsläget i Västra Götaland.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu