• Tor Lindstrand, universitetslektor på KTH, var med och utvecklade konsthallarna i Tensta och Botkyrka som varit en inspiration till Österängens konsthall.
Landets Fria

Arkitekturlabb om makten över rummet

Vem bestämmer hur våra bostadsområden och offentliga mötesplatser utformas och hur långt är det möjligt att låta människor vara delaktiga i utformningen och byggprocessen? Det är frågor som ställs på sin spets i anslutning till utställningen Arkitekturlabb på Österängens konsthall i Jönköping som nyligen gästades av Tor Lindstrand som är arkitekt, konstnär och universitetslektor på KTH.

Tor Lindstrands erfarenhet av gränsöverskridande arbete mellan arkitektur och konst började som medlem av en performancegrupp, där man istället för att skapa renodlade föreställningar skapade nya sorters situationer för möten mellan konst och publik. Vid en arkitekturkonferens lät man exempelvis besökarna få tillgång till råvaror och laga maten tillsammans med de andra mötesdeltagarna, istället för att ha cateringmat.

– Vi ville bygga upp nya arenor och ställa frågor kring hur maktstrukturer fungerar. Nya infrastrukturer där andra röster tillåts komma in på institutioner som exempelvis teatrar eller konsthallar. Institutionen är ofta en motpart till konstnären, när det i själva verket handlar om olika lojaliteter man har.

Att samarbeta och överlåta en del av ansvaret och arbetet åt konstnärerna eller besökarna öppnar upp nya oförutsedda resultat som man som institution kanske inte riktigt har kontroll över.

– Och bostaden har förvandlats till en statussymbol, något vi konsumerar – även det offentliga rummet, som blivit mer av ett ”uppvisningsobjekt” än något som medborgarna är delaktiga i.

– I dag har vi svårt att förklara vad för slags offentliga rum vi ska ha, vad de ska vara till för. Ska det vara trafikplatser, mötesplatser eller bara köputrymmen?

2006 inleddes samarbetet med Tensta kommun, då fick Tor uppdraget att utforma förslag till ett torg i samband med Tensta Bo06. Även här ställdes frågan om vem som får göra offentliga platser och var gränserna går för det.

Samarbetet med bostadsområdet Fittja har växt och kommit att omfatta flytande gränser mellan konsthall, lokala organisationer, individer och kommunal verksamheter.

Att involvera människor innebär också en experimentverksamhet där allt kan hända och inget har givna ramar. Enligt Tor är det här framtidens sätt att planera arkitektur och byggande, och därför ser han mycket positivt på initiativet med Österängens konsthall, som är en sådan satsning där man öppnar upp en mötesplats för att låta de boende vara med och påverka.

Utställningen Arkitekturlabb visas till och med 28 februari.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu