• Johanna Nenander ställer just nu ut sina projekt på Arkitekturskolan.
  • En utestängande miljö blev en social plats efter Johanna Nenanders ingrepp.
  • Nenanders struktur av armeringsjärn tar bilens plats i anspråk för att istället erbjuda den till exempelvis cyklister.
Stockholms Fria

Hon gör antiexkluderande design

Kritik av utestängande miljöer är ett återkommande tema för Johanna Nenander, aktuell på KTH-arkitekternas slututställning.

Johanna Nenander är student på KTH:s arkitektutbildning. I åtta delprojekt försöker hon visa på olika former av rumsliga orättvisor och intressekonflikter i det offentliga rummet. Bland annat det som brukar kallas exkluderande design, att genom exempelvis formgivning försöka stänga ute beteenden och personer som man inte vill ha på vissa platser i staden.

– Det är raka motsatsen till ett öppet, demokratiskt samhälle och en stad som är till för alla, säger Johanna Nenander.

Några metallfundament stöttar upp betongpelarna vid Sergels torg – men de är utformade så att det inte går att sitta på dem. Johanna Nenander grep in för att förbättra stadens planering.

– Det hade varit fantastiskt med sittplatser just där. Jag byggde en bänk i sex delar som jag monterade på plats. En ”protes” för att visa hur exkluderande den här platsen är, säger Johanna Nenander.

Hennes ”urbana protes” fick sitta kvar i sex dagar innan någon plockade bort den.

I ett annat projekt har hon tittat på hur mycket utrymme bilar tar i anspråk. Mellan 25 och 35 procent av stadsmiljön består av vägar.

– Och om man hårdrar vilka bilägarna är, så är det oftast vita, rika män.

För att peka på och åtgärda denna ojämlikhet byggde Johanna Nenander en struktur av armeringsjärn. Precis som en bil kan denna sedan ”parkeras” på en parkeringsplats.

– Den tar lika mycket plats som en bil, men kan innehålla något helt annat. Det handlar om att infiltrera biltrafikens regelverk på dess egna premisser genom att ta plats i anspråk på samma sätt som bilar gör, och sedan erbjuda det utrymmet till andra grupper än den typiska bilägaren.

Johanna Nenander har försökt skapa debatt med fastighetskontoret och exploateringskontoret och politiker som borgarråden Roger Mogert (S) och Daniel Helldén (MP).

– Från allmänhet och medier har jag fått ganska mycket respons, men de politiker och myndigheter jag har kontaktat har inte visat något intresse.

Majoriteten i Södermalms stadsdelsnämnd säger sig vilja ta bort all exkluderande design och har inlett en kartläggning över var i stadsdelen det förekommer. Johanna Nenander är inte övertygad om att det gör någon skillnad på längre sikt.

– Det är ett bra initiativ, men vi måste vara vaksamma på sådana här tendenser. Det behövs mer än kartläggningar för att förhindra en alltmer exkluderande formgivning av våra offentliga miljöer.

Just nu visar KTH:s arkitektstudenter upp sina examensarbeten. Bland de andra projekten finns bland annat byggande med svamp-mycel, en minihusvagn för cyklister och återanvändning av uttjänta kyrkorum.

Fakta: 

Examensutställning på KTH

• 2–5 juni visar blivande arkitekter sina examensarbeten på Arkitekturskolan på KTH. Detta är den sista utställningen på gamla skolan, inflyttning i den nya byggnaden sker till hösten.

• Se fler av Johanna Nenanders projekt på http://friktionsdoktrinen.com/.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu