• Anders Rydell är delvis tillbaka i hemstaden Jönköping, där han är nytillträdd kulturchef på Hallpressen.
Landets Fria

Nazisternas konstsyn ger eko hos SD

Det finns paralleller mellan nazisternas vilja att ta kontrollen över kulturen, och Sverigedemokraternas mål att strypa stödet till kultur som anses sjuk, provokativ eller osvensk. Det menar författaren och journalisten Anders Rydell, vars senaste bok om nazistiska bokstölder har väckt intresse över hela världen.

Anders Rydell är dubbelt aktuell. Dels som ny kulturchef på Hallpressen i Jönköping och dels med sin bok Boktjuvarna Jakten på de försvunna biblioteken som håller på att översättas till ett tiotal språk. Boktjuvarna har väckt om möjligt än större framgång än föregångaren Plundrarna Hur nazisterna stal Europas konstskatter. Den tredje delen i serien handlar om nazisternas plundring av musik och planeras komma 2017.

Det är ett ofantligt forskningsarbete som ligger bakom, både i form av faktiska möten och resor i Europa, men också inhämtandet av all information som finns samlat i digitala arkiv på nätet.

– Men det har varit kul. För mig är det en ständig lärdomsprocess, och jag har ju också fått delegera en hel del arbete, säger Anders Rydell.

Hans bokserie fyller kunskapsluckor och är kuslig men nödvändig läsning för att ta lärdom och förhindra fortsatta skövlingar av mänskliga kulturarv som hela tiden är satta under hot om vi inte är på vår vakt. De väcker insikten om hur historien ständigt återupprepas och skrivs om – utifrån segrarnas perspektiv och ”verklighet”. Nazisterna ville inte bara äga, utan också ta kontrollen och makten över kulturen.

Anders Rydell ser kopplingar till dagens kulturdebatt där Sverigedemokraterna vill strypa offentliga kulturstöd till konst och kultur som anses sjuk, provokativ eller osvensk. Hit hör exempelvis Makode Linde som fått ta emot mängder av hotbrev och som nu också ifrågasatts för sitt användande av det tabubelagda ordet negerkung, även det på sätt och vis ett ingrepp på den konstnärliga friheten. En rätt som är lika stark som yttrandefriheten, hävdar Rydell.

– Man kan kritisera Lars Vilks för hans konstnärsskap men man måste försvara hans rätt och enligt lag är han inte åtalad för sitt sätt att uttrycka sig. Provokationen ligger i betraktarens öga.

Botmedlet mot de antidemokratiska strömningarna är kunskap och satsning på läsning, och därför satsar Hallpressen nu i samarbete med Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, och Smålands Musik och Teater på en småländsk litteraturfestival i februari i år, Små Lit, dit en del tunga författarnamn kommer.

– Satsningen på en ny kulturchef är också speciellt när de flesta tidningskoncerner drar ner på just det, och min uppgift består mycket i att resa runt i regionen för att täcka det lokala kulturlivet som inte uppmärksammas annars.

Upprinnelsen till Plundrarna var när Anders Rydell, som tidigare var chefredaktör för tidskriften Konstnären, skulle skriva om konflikten om ett konstverk som uppstått mellan Moderna museet och arvtagare till den tyske expressionisten Emil Nolde. De påstod att tavlan stulits under kriget, fallet blev uppmärksammat internationellt och skulle ta sju år att lösa.

Vid djupare efterforskningar visade det sig finnas tusentals liknande fall av plundrade konstverk spridda över hela världen. Det största fyndet gjordes av amerikanska soldater i en saltgruva i Österrike där det fanns enorma mängder av världens främsta konstverk, däribland 30 Rembrandtmålningar.

Enligt Hitlers privata testamente ville han skapa en ny kulturstad med führermuseum och konstsamling med vad han ansåg vara den ”rena konsten” till skillnad från ”degenererad konst” som den franska romantiken och modernismen stod för. Matisse och Picasso ansågs exempelvis vara utvecklingsstörda och deras verk rensades ut.

Genom agenter ”tvångsköptes” hundratusentals konstverk från judar runtom i Europa med syftet att skriva om hela konsthistorien och lyfta fram vad man ansåg personifiera den tyska rasrena anden – enligt Hitler de sydtyska målarnas verk. Det som ansågs degenererat såldes på den internationella marknaden, för att kunna köpa in antika verk. Även tyska konsthandlare och institutioner samlade på sig verk och en del hamnade på statliga museer.

I dag ser vi paralleller i hur ideologiskt styrda IS förstörelse och plundring av konst och kultur i Syrien har skapat en internationell handel som även nått Sverige.

Rydells förmåga att skriva i underhållningsromanens form bidrar till att nå även den unga generationen som han själv är en del av, genom det rikt förgrenade kontaktnätet i kultur- och nöjesvärlden och boken Piraterna, om the Pirate Bay som han skrev tillsammans med Sam Sundberg. Hans breda kunskap och forskningsiver är fängslande, i kombination med den samtidsaktuella nerven i dagsreportagets form.

Var kommer ditt eget djupa läsintresse ifrån?

– Inte hemifrån. Jag uppäckte läsandet på egen hand när jag var 17 år och misslyckades med att bli elektriker. Då började jag att springa på antikvariat och bygga upp mitt eget bibliotek.

Hur känns det att komma tillbaka till hemstaden Jönköping?

– Bra, även om jag fortsatt kommer att bo i Stockholm också, och jag är ju ständigt på resande fot.

I en allmänt skakig övergångsperiod ser han ändå optimistiskt på framtiden – om bara politikerna inser betydelsen av att satsa på kulturen.

– Det är också nödvändigt ur arbetssynpunkt eftersom det är i de kreativa näringarna som morgondagens arbetstillfällen kommer att finnas.

Han tar dataspelsbranschen som exempel där Sverige och Högskolan i Skövde är ledande i Skandinavien, och även på miljöområdet är det de tekniska lösningarna som kommer att gå före de politiska initiativen, tror han.

Fakta: 

Ur Boktjuvarna

Runt 100 miljoner böcker försvann under andra världskriget. Bland de plundrade böckerna fanns socialistisk, kommunistisk samt ockult litteratur som rörde telepati, alkemi och häxor. Till rikets fiender räknades även katoliker, frimurare, homosexuella och romer, vars idévärld man ville bekämpa.

Bakom all ondska ansågs det finnas en judisk konspiration. Man ville avsäga sig kristendomen med judiska rötter och skapa den ”nya sanna ariska nordiska tron”, byggd på hedniska ritualer.

I Rom fanns den äldsta judiska församlingen i Europa, med en 2000-årig historia och deras bibliotek har inte kunnat återfinnas.

Det största judiska samhället för 100 år sedan fanns i Thessaloniki med den sefardiskjudiska kulturen som judarna i Spanien fört in. En hel civilisation gick under i och med Förintelsen, där böcker och arkiv skingrades. Inga spår finns kvar i dag, förutom i judiska gravstenar som använts som byggmaterial i murar.

Av elva miljoner försvunna böcker har endast 500 kunnat återlämnas till sina ägare. Svårigheten med böcker är att de ofta saknar proveniens genom ex-librismärke. 70 000 av dessa var judiska böcker och det rörde sig om alla slags böcker. Det faktiska värdet på dem är inte stort, däremot det känslomässiga, menar Anders Rydell som själv insett betydelsen när han fick överlämna en plundrad bok till en arvinge.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu