• Adam Hjort (Fi) vill ha mål om nära noll klimatutsläpp år 2030.
Fria Tidningen

Oppositionspolitiker vill se mer ambitiösa klimatmål

Klimatavtalet har hyllats för målet att sikta på en temperaturhöjning på 1,5 grader, samtidigt har miljöorganisationer pekat ut bristen på konkreta mål för att klara det. Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet vill se en tydligare klimatpolitik från Sveriges sida för att leva upp till avtalet.

Fria Tidningen berättade i onsdagens nummer om att bland annat organisationen Jordens vänner och representanter för ursprungsbefolkningar är kritiska till bristen på bindande årtal och procentsatser för minskade utsläpp. Adam Hjort, klimat- och miljöpolitisk talesperson Feministiskt initiativ, Fi, säger att nu behövs det ett klimatpolitiskt ledarskap för att nå målen och Fi vill att Sverige leder vägen.

– Sveriges klimatpolitik som den ser ut idag är uppenbart inte tillräcklig, säger Adam Hjort och hänvisar till en rapport från Naturvårdsverket som visar att endast tre av 16 miljömål för år 2020 förväntas uppnås.

– Rapporten visar att vi inte är i närheten av att uppnå målet om minskade klimatutsläpp. Sverige behöver en tydligare klimatpolitik och vi måste lyfta klimatförändringarna nu eftersom de först och främst påverkar de mest marginaliserade grupperna på jorden. Det är inte rättvist att de får ta smällen för de rikastes konsumtion, säger Hjort.

För att skärpa klimatpolitiken vill Fi bland annat sätta ett mål på nära noll klimatutsläpp år 2030.

– Det kräver stor omställning för att klara det, men det finns exempel som Uruguay som nu får nästan 95 procent av sin elektricitet från förnybara källor, säger Hjort.

Även Vänsterpartiet vill se mer ambitiösa mål för att klara målen i klimat avtalet. Deras mål är nollutsläpp år 2040 och för att klara det krävs ekonomiska satsningar på klimatlösningar, säger Jens Holm, klimat-och miljöpolitisk talesperson, V.

– Jag vill ändå understryka att regeringens höjning för klimatsatsningar i budgeten ärr den största på säkert 20 år. Jämfört med den förra, borgerliga regeringens klimatpolitik är det mycket bättre.

Jens Holm menar också att en överlag mer rättvis politik kommer att gynna klimatet.

– Vi vet att utsläppen ökar med högre inkomst, där är klimatskatter ett viktigt verktyg, säger Holm.

Enligt Adam Hjort skulle en skatt på kött vara nödvändig.

– Men Fi är det enda partiet som vill införa det, säger Hjort.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu