• Håkan Johansson, Trafikverket.
Fria Tidningen

Trafikutsläppen hotar svenska klimatmålen

Koldioxidutsläppen i trafiken har börjat öka igen efter flera års minskning. Sverige kommer att missa klimatmålet om minskade fossila bränslen om inga åtgärder sätts in, säger Håkan Johansson på Trafikverket.

Trafiken står för den största andelen klimatutsläpp i Sverige med cirka 30 procent av de totala utsläppen. Sedan 2008 har koldioxidutsläppen från vägtrafiken minskat varje år, från ett index på 115 i början av 2008 till 102 i slutet av 2014. Men i år har trenden brutits, index för den senaste 12 månadersperioden hamnade på 104, rapporterar Trafikverket.

– Att koldioxidutsläppen ökar igen är allvarligt, de borde ju minska rätt mycket varje år för att det ska vara möjligt att nå klimatmålen, säger Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket.

Ett av Sveriges klimatmål är att ha en fossilfri fordonsflotta år 2030, men prognosen visar tvärtom att utsläppen från vägtrafiken kommer att fortsätta öka om inte ytterligare åtgärder görs. Orsaken till att koldioxidutsläppen nu ökar är att trafiken har ökat sedan slutet av 2013. Under hela 2014 räckte energieffektiviseringar och den ökade andelen biodrivmedel för att kompensera för trafikökningen.

– Nu har det slagit över så energieffektiviseringar och ökningen av andelen förnybar energi inte sker i tillräckligt snabb takt för att kompensera för trafikökningen, säger Håkan Johansson.

Det som styr trafikutvecklingen är enligt Håkan Johansson framförallt den ekonomiska utvecklingen och priset på drivmedel.

– Vi har låga oljepriser, som i sin tur ger låga drivmedelspriser och förhållandevis bra ekonomi i Sverige. I år har vi satt något sorts rekord i försäljning av personbilar, vi har väldigt hög nybilsförsäljning, men även godstransporterna har ökat.

Med den här utvecklingen ser Håkan Johansson att vi inte kommer att nå målet med en fossilfri fordonsflotta 2030. Det krävs utvecklade styrmedel och mer planering för att öka takten i energieffektiviseringen.

– Tidigare har vi närmat oss EU-snittet vad gäller en minskning av bränsleslukande bilar, men den trenden avvek också förra året. Styrmedlen är utdaterade, men det pågår en utredning om hur de ska förbättras just nu.

– Vi behöver också jobba med att införa mer biodrivmedel. Där har vi ett problem i och med att de har skattebefrielse, men enligt EU-direktiv kommer vi inte att få ha det framöver. Sedan behöver vi jobba med mer smarta transporter och med styrmedel för hur vi reser – mer kollektivt och mindre bil. Det måste finnas bra alternativ, tillgängliga cykelbanor och så vidare, säger Håkan Johansson.

Fakta: 

Förändring av trafikutsläppen 2005-2015:

Medelvärde för koldioxidutsläpp i vägtrafiken under tolvmånadersperioder jämfört med 1990 (index=100):

2005: 112,16

2006: 112,24

2007: 114,72

2008: 113,13

2009: 111,06

2010: 112,98

2011: 111,15

2012: 106,02

2013: 103,81

2014: 102,94

2015: 103,93

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Klimatmötets knäckfrågor

COP21

Vad kommer det att beslutas om på klimatmötet egentligen? Vi har listat de fem viktigaste knäckfrågorna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu