• Insjuknandet i typ 1-diabetes bland 15–34-åringar ökar och skillnaderna i hur det påverkar personen är stora beroende på socioekonomisk status.
Fria Tidningen

Fler med låg inkomst dör av sin diabetes

Låg inkomst och låg utbildning innebär nästan tredubbel risk för diabetiker att få en hjärtinfarkt.

Låg inkomst och låg utbildning innebär nästan tredubbel risk för diabetiker att dö i en hjärtinfarkt. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. – Låg inkomst är dubbelt så farligt som att röka, säger forskaren Araz Rawshani.

Forskarna var beredda på att upptäcka skillnader mellan socioekonomiska grupper i studien, säger Araz Rawshani som tillsammans med Nationella Diabetesregistret har genomfört studien. Men man hade inte väntat sig att de skulle vara så stora som studien visar.

– Det är ju våldsamma skillnader. Individer som har en låg inkomst jämfört med individer som har en hög inkomst löper tre gånger så hög risk att dö av sin diabetes.

Vad det beror på vet inte forskarna. Men Araz Rawshani spekulerar i att det kan ha flera orsaker:

– Det beror inte på skillnader i riskfaktorer och inte heller demografiska variabler, då är det något annat med låg socioekonomisk status som leder till detta. Det kan vara att man har svåra levnadsförhållanden, psykosocial stress, ett tuffare arbete eller en sämre kost.

– Jämför vi med rökning så är socioekonomisk status en betydlig högre riskfaktor. Rökning ger en 1,5 gånger högre risk att dö av sin diabetes, medan låg inkomst ger en tre gånger högre risk. Att ha låg inkomst är alltså dubbelt så farligt som att röka, säger Araz Rawshani som själv arbetar som läkare.

Diabetesvården måste i högre grad uppmärksamma socioekonomisk status och etnicitet, menar Araz Rawshani, som själv arbetar som läkare.

– Det ligger i ryggmärgen att fråga om personen röker och det finns ett helt maskineri för rökavvänjning. Men utifrån hur vi tolkar våra analyser så är att vara fattig i jämfört med att vara rik mycket farligare än att vara rökare jämfört med att vara icke-rökare.

Sjukvården i dag lyckas därför inte identifiera alla högriskpatienter, och Araz Rawshani menar att rutinerna måste ändras så att personalen även frågar om hur hög utbildning och inkomst patienten har.

Kan det inte vara svårt att ställa frågor om sådant som många anser vara känsligt?

– Jo och det är möjligt att vi måste avdramatisera den intervjun. Etnicitet är också en känslig fråga och det är inte alla som inser att det har någon betydelse. Men enligt den här studien spelar det en väldigt stor roll för dem som har typ 2-diabetes. Det är viktigt att se att det finns stora skillnader mellan de här grupperna, för det går att göra något åt det.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Kooperativ vård lockar patienter

Patienterna strömmar till Sveriges första medlemsägda vårdcentral i Sollefteå och nu finns planer på att bygga ett sjukhus.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu