• Enkäten har besvarats av sammanlagt drygt 1 100 anställda inom äldreomsorgen i Sverige.
Fria Tidningen

Hälften vill sluta inom svensk äldreomsorg

Sämre anställningsförhållanden och mindre möjlighet att påverka sin arbetssituation anges som skäl till att personalen i Sverige är mer missnöjd än i våra nordiska grannländer.

Den nya rapporten har tagits fram vid Stockholms universitet och bygger på en enkätstudie med ett urval av Kommunalanställda i de nordiska länderna. En liknande studie gjordes år 2005 och det här är en uppföljning på den. Den visar att Sverige sticker ut jämfört med sina nordiska grannländer. Nästan hälften av dem som arbetar inom äldreomsorg eller hemtjänst i Sverige svarar att de allvarligt funderat på att lämna yrket. Det jämfört med runt 40 procent i de andra nordiska länderna.

– En sak som vi har kunnat se är att anställningsvillkoren är sämre i Sverige, bland annat när det gäller användningen av delade turer. I Sverige är det 45 procent som jobbar med delade turer jämfört med 2 procent i Norge och Danmark, säger Marta Szebehely, som är en av rapportförfattarna.

Delade turer innebär att personalen har två arbetspass inom samma dag med en längre obetald ledighet däremellan. Det är vanligt framför allt inom svenska äldreboenden. Och i enkätstudien anges de delade turerna i många fall som skäl för att personalen funderat på att sluta.

– En annan skillnad som vi kan se är att personalen i Sverige i större utsträckning upplever att det är svårare att få ihop arbetstiderna med familjelivet. Här är det vanligt att man jobbar både dag och kväll och helg och vardag jämfört med i till exempel Danmark där bara 10 procent arbetar på det sättet. Där jobbar man antingen vardag dagtid och helg dagtid eller vardag kväll och helger. Jämfört med i Norge och Danmark är också en heltidsvecka 2 till 3 timmar längre än i Sverige och Finland, säger Marta Szebehely.

Vad tror du att man behöver göra åt det här?

– Jag tror att det handlar om att resurserna till äldreomsorgen inte har hängt med ökningen av antalet äldre sedan år 1990. Man måste satsa mer pengar och se till att organisationen fungerar och ta tag i det här med delade turer. Jag tycker att Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Kommunal borde åka på studiebesök till Danmark och se hur de kan ge en bra omsorg utan delade turer.

Anna Werkelin Ahlin är utredare på Kommunal och välkomnar den nya rapporten även om hon ser resultaten som ”alarmerande”.

– Det stämmer överens med vår bild att många är missnöjda med sin arbetssituation och att det är svårt att få ihop dagarna och kombinera arbetet med ett socialt liv och familj. En annan intressant sak är att rapporten visar att handlingsutrymmet bland personalen upplevs som större i de andra länderna än i Sverige, vilket jag tror hänger ihop med detaljstyrningen av framför allt hemtjänsten genom New Public Management.

Hon tycker också att resurserna måste öka.

– Det är tydligt att äldrevården är underfinansierad och att de politiska ambitionerna rimmar illa med de förutsättningar man ger personalen, det finns ett resursgap. I förlängningen leder det till en oerhört stressande arbetssituation, höga sjuktal och att många slutar.

Fakta: 

Om rapporten

Rapporten ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?” baseras på en enkät som besvarats av sammanlagt drygt 1 100 anställda inom äldreomsorgen år 2005 och 2015 i Sverige och av ytterligare drygt 5 000 anställda i Danmark, Finland och Norge.

Studien visar på flera negativa förändringar under perioden, till exempel att antalet hjälptagare som en hemtjänstanställd möter under en arbetsdag har ökat påtagligt samtidigt som möjligheten att få stöd i arbetet av kolleger och chefer har minskat.

Hälften av de tillfrågade 2015 uppger att de allvarligt har funderat på att lämna yrket – betydligt fler än tio år tidigare och fler än i övriga Norden.

Studien har finansierats av forskningsrådet Forte. Författare är Marta Szebehely, Anneli Stranz och Rebecka Strandell, vid Stockholms universitet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu