• Nyligen utnämndes Ulla Carlsson till världens första UNESCO-professor i yttrandefrihet och medier.
Göteborgs Fria

Hon har koll på våra medier

Det är lättare än någonsin att välja bort information. Samtidigt är det lättare än någonsin att få tag på information. I det spänningsfältet befinner sig Ulla Carlsson, som nyligen utsågs till världens första Unesco-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

– Demokrati bygger på dialog och en välinformerad, kritiskt tänkande befolkning, säger Ulla Carlsson. I sin forskning vill hon undersöka vad som händer med medierna och medborgarskapet i den nya kommunikationsordning som etablerat sig globalt, säger Ulla Carlsson.

– Kvalificerad journalistik riskerar att komma i bakgrunden och stagnera i ett tidevarv som präglas av förmedlade utsagor, snarare än dialog.

En ”förmedlad utsaga” kan exempelvis vara en statusuppdatering på Facebook. Ulla Carlsson menar att flödet av förmedlade utsagor inte nödvändigtvis skärper argumenten eller stimulerar dialog.

– Det finns ett samband mellan klassklyftor och informationsklyftor som det talas för lite om. Genom professuren vill jag medverka till att praktiker, forskare och politiker möts och på allvar diskuterar dagens mediesituation. Vad gör den med oss som individer och som kollektiv? Frågan är om vi ska leva sida vid sida eller gemensamt.

Redan nu vet vi att människor har olika mediala referenspunkter, vilket riskerar att leda till en fragmentarisk omvärldsbild. Mediekunskap som skolämne har aldrig riktigt tagit sig i Sverige och nu är det mer angeläget än någonsin, betonar Ulla Carlsson. Det talas om yttrandefrihet – men vad innebär den? Hur ska den kunna användas om vi inte känner till vad den innebär?

– Yttrandefrihet är ett politiskt och medborgerligt begrepp som syftar till att motverka förtryck. Men den innebär också ett ansvar. Har jag rätt att säga någon är dum i huvudet – är det yttrandefrihet? Samtalet om var gränserna går måste vara ständigt pågående.

– Och vad händer när vi inte kan värdera information? Det läggs ett stort ansvar på den enskilda individen att söka upp och ta emot information och kunskap som behövs för ett medborgerligt engagemang.

Ulla Carlsson har ägnat sitt yrkesliv till att studera mediernas utveckling. Hon har byggt upp och varit föreståndare med professors titel för Nordicom, ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, placerat på Göteborgs universitet. Det hon sett är bland annat mediernas transformation från demokratisk arena till ett marknadsprojekt, något som accepterats utan större motstånd, menar hon, som vore det oundvikligt.

Hon har nu lämnat Nordicom efter att för några månader sedan ha utnämnts till Unesco-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

– Från första början har övergripande mediemönster och mediepolitik intresserat mig. Med det nya jobbet återvänder jag till de frågorna. Jag har inte varit helt borta från dem, men 40 år på Nordicom har inneburit att ägna sig åt många olika ämnen.

Och att vara drivande. Den akademiska miljön kan vara ganska grabbig, säger Ulla Carlsson diplomatiskt, och hon har lärt sig att välja sina strider. Tänka strategiskt och vänta in rätt tidpunkt. Argumentera. Ha bra på fötterna.

Plattformen Global Free Speech på Göteborgs universitet är initierad av Ulla Carlsson, och den använder hon nu som Unesco-professor. Närmast på dagordningen står seminarier om yttrandefrihet på bokmässan i Göteborg i höst. Andra planer inkluderar firandet av den svenska tryckfrihetsförordningen som fyller 250 år nästa år.

– Min bana började på 1960 och 70-talen, då en framtidstro och allmänt aktivistisk stämning rådde i samhället. Då som nu är frågor kring medier, demokrati och medborgerligt engagemang centrala. Så man kan säga att jag nystartar och knyter ihop säcken på samma gång.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu