• Pedram Kouchakpour menar att det är svårt att säga vad som är en rimlig hyresökning.
Göteborgs Fria

6 000 lägenheter på tur för omstridda renoveringar

Drygt 6 000 lägenheter berörs i dagsläget av ombyggnationer i Göteborg.

– Vill vi ha en blandstad är det här inte bra, säger Pedram Kouchakpour på Hyresgästföreningen.

Hyresökningar på mellan 11 och 56 procent är konsekvenserna av de stora renoveringar som görs runt om i staden. I 15 av de 40 områden som byggs om, eller kommer att börja byggas om i en snar framtid, har hyresgästföreningen en överenskommelse med fastighetsägaren om hyran.

– Hyresökningarna varierar beroende på vad den utgående hyran varit från början och vilken nivå hyresgästen valt, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Trots att det för många låter orimligt att höja hyran med över 50 procent, menar Pedram Kouchakpour att det är svårt att säga vad som är rimligt.

– Hyran ska ligga i nivå med jämförbara lägenheter, men det behöver inte betyda att hyreshöjningen är rimlig för enskilda hyresgäster.

Att väldigt många lägenheter är i behov av upprustning är ingen nyhet för politikerna. Enligt hyresgästföreningen behövs politiska krafttag för att hitta en lösning på hur lägenheterna ska rustas upp, samtidigt som folk kan bo kvar efteråt.

– Det är viktigt att vi tar ett gemensamt samhällsansvar för detta, och det måste ske nu. Det handlar bland annat om jämlika skattevillkor, och att det måste vara en jämlik fördelning. Tillsammans har vi finansierat ombyggnad av andra boendeformer genom till exempel ROT-avdrag, säger Pedram Kouchakpour.

– Om all ombyggnad där bruksvärdet höjs ska generera väldigt stora hyreshöjningar, vilket den gör, blir det ont om lägenheter med lägre hyror. Då skapar vi ett samhälle där vi inte har ett blandat boende.

Fakta: 
ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu