• – Videoverket The Unspekable är en hyllning till alla överlevare och deras familjer, säger Lena Mattsson som vill få oss att tala mer om självmord bland unga.
Skånes Fria

Konst om livets kriser

I utställningen Varning för känsliga människor på Ystad konstmuseum tar 25 konstnärer sig an det svåra i livet. Verken handlar om sjukdom, ångest och död men också om att det går att komma stärkt ur krisen.

Kuratorn Ola Åstrand fick idén efter att själv ha gått igenom en livskris.

– Allt brakade ihop för min egen del och eftersom jag är konstnär tänkte jag att ”Här finns något att göra utställning på!”, säger han.

Efter att ha hanterat sin kris genom gruppterapi och samtal sökte Ola Åstrand efter konst som tog sig an temat krisbearbetning, men fann att det var mindre vanligt än vad han först hade trott.

– Vi är så återhållsamma och formalistiska här i Norden. Det anses lite fult att hålla på med terapeutisk och känslomässig konst. Men jag tror att ju mer personliga vi är i konsten desto större är chansen att det blir allmänt. Som betraktare känner jag ofta att jag vill ha mer hjärta och smärta, mer kött och blod, för att jag ska tycka ”Ja, fan, va kul! Här händer det grejer!”.

Med titeln Varning för känsliga människor syftar Ola Åstrand på att känsliga människor, som han själv, har en tendens att ställa till det för sig på ett sätt som normala och trygga personer inte gör. Genom att blotta känslor och tala om svårigheter som alla kan drabbas av hoppas Ola Åstrand att utställningen ska få besökarna att känna att de kan släppa på tyglarna lite.

– Kraven på normalitet är så höga. Det blir särskilt tydligt när man själv drabbas. ”Nobody loves you when you’re down and out”, som man brukar säga.

Utställningen på Ystad konstmuseum samlar 25 konstnärer – de flesta verken har Ola Åstrand letat upp, men några är skapade enkom för utställningen. Ett av dem är Lena Mattsons videoverk The unspeakable som gör upp med smärtan kring en närståendes självmord.

– Det är det absolut viktigaste och det svåraste verket jag någonsin gjort, säger Malmökonstnären som också involverat sin man och dotter i arbetet som pågick under ett år. Den gemensamma skaparprocessen hjälpte dem att bearbeta förlusten.

– Jag tror på att ta det negativa som man har upplevt och försöka transformera det till något som kan hjälpa andra. Ett sätt är att ta upp sådant som vi annars inte pratar om, som självmord, säger hon.

Varje alster ackompanjeras av en text skriven av psykologen och konstnären Joanna Etherton, tanken är att det ska underlätta läsningen av konsten och göra den mer publik. På så sätt vill Ola Åstrand att utställningen ska uppfattas mindre som en vanlig konstutställning och mer som en bit av livet.

– Jag tror att alla kan känna igen sig i utställningen. Hur skyddade vi än lever drabbas vi av saker under livets gång, det går inte att värja sig. Men i krisen finns möjligheter, det gäller bara att lyssna på signalerna, säger Ola Åstrand.

Varning för känsliga människor öppnar 7 februari på Ystad konstmuseeum och går att se fram till 3 maj.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu