• Till tyget till den här soffan har recycklat material från krockkuddar använts.
  • Nytt och återanvänt. Studio Re:design har jobbat i två etapper; en för textila produktionsspill som redan fanns lokalt och en etapp för att undersöka möjligheterna med återbruk av gamla kläder.
Göteborgs Fria

Gamla kläder blir nya i stor satsning

Återbruk har blivit ett ledord för Västra Götalandsregionen. Nu lanseras en rad nya projekt med målsättningen att fler möbler och kläder ska tas tillvara och få en ny design.

Att Västra Götalandregionen valt att satsa på återbruk av möbler och textilier beror på att det finns både en stor konsumtion och en stor produktion av detta här.

– Genom den här satsningen kan vi öka sysselsättningen och få näringslivet att gå i en mer miljövänlig riktning, säger Birgitta Nilsson, processledare på Västra Götalandsregionen.

Ett av de nya projekten kallas för Re-Textile och görs i samarbete med Science Park Borås och Högskolan i Borås. Målet är att skapa ett nationellt centrum för insamling och ny formgivning av begagnade kläder. Re-Textile är en fortsättning på ett annat projekt som gått under namnet Studio Re:Design, där man dels har tagit tillvara på det produktionsspill som uppstår inom klädindustrin och dels tagit hjälp av Röda Korsets klädinsamling. Med det insamlade materialet som grund har sedan professionella designers fått utveckla plaggen och hitta nya försäljningskanaler.

– Vi försöker hitta processer för hur vi kan uppgradera plaggen. Andrahandsmarknaden har utvecklats och det är positivt men nu är målsättningen att få in re-design i modebranschen, säger Birgitta Nilsson.

Ett annat projekt heter Wear Wise och går ut på att utveckla nätverken inom så kallade delandeekonomi. I stället för att alla ska köpa sina egna plagg ska man i högre grad kunna hyra eller dela på samma plagg. I det här projektet ingår bland annat Coompanion, Göteborg & Co, Frilagret och Högskolan i Borås.

På möbelområdet har regionen tagit fram en så kallad ”grön lista” som ska fungera som vägledning när de olika verksamheterna gör upphandlingar av möbler och inredning. Det har även gjorts en förstudie om återbruk av möbler där det konstateras att det skulle kunna göras stora ekonomiska besparingar om man valde att reparera och återanvända gamla möbler istället för att hela tiden köpa nytt.

Både på textil- och möbelsidan finns det flera företag som har visat intresse för att medverka i regionens satsning, men enligt Birgitta Nilsson går arbetet med möbelindustrin lite långsammare.

– En anledning till att vi har kommit längre inom textilbranschen tror jag är att det råder en fiberbrist i världen sedan flera år tillbaka. Det gör att klädföretagen måste börja tänka på nya sätt för att kunna växa. Samtidigt finns det också ett växande intresse för vintagekläder.

Varför har inte de här projekten startat tidigare?

– Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag tror att det delvis beror på att det inte finns någon logistik uppbyggd kring ett cirkulärt flöde. Så fort man ska gå in och sluta cirklar blir det mycket jobb eftersom våra konsumtionskedjor är uppbyggda efter linjära modeller. Egentligen är det hela samhällsstrukturer som måste ändras, men nu finns det i alla fall en ambition från Västra Götalandsregionen att gå åt detta håll.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Festival som ger oväntade möten

En skärgårdsfestival med ambitionen att lyfta fram nya artister som vågar ta ställning – så skulle man kunna beskriva Festival del Mar, som arrangeras på Asperö till helgen.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu