• Användningen av p-piller minskar. Sedan 2006 har antalet utskrivna p-piller minskat med sex procent, enligt Socialstyrelsen. Bland annat är det upplevda problem med nedstämdhet och minskad sexlust som ligger bakom nedgången.
Fria Tidningen

Lär dig mer om menscykeln

Är du trött på p-pillrens biverkningar? Har du hört om hur skadligt det är för miljön när de artificiella hormonerna når ekosystemen? Faktum är att det finns naturliga och gratis alternativ i preventivdjungeln som anses vara lika säkra som p-pillret.

Justissemetoden utgår från kvinnans egna förmåga att veta var i sin menscykel hon befinner sig och därmed när hennes fertila period är i görningen och barn kan bli till. Det handlar om att observera sina flytningar och att ha koll på de olika flytningarna som de olika delarna av menscykeln ger upphov till. Genom kunskap om menscykelns olika sekret kan hon avgöra när ägglossningen och därmed den fertila fasen är på gång och då sperma i slidan bör undvikas om hon inte vill bli gravid – eller fokuseras om det är just vad hon vill bli.

Justissemetoden är en kombination av två modeller som kallas Billings ovulationsmetod och Sympto-thermalmetoden för naturlig födelsekontroll, även kallad naturlig familjeplanering. Med ovulationsmodellen observeras livmoderhalsens sekret för att avgöra fruktsamma och icke fruktsamma dagar under menscykeln. Med sympto-thermalmodellen observeras livmodertappens sekret och förändringen i kroppstemperatur för att fastställa fruktsamma och icke fruktsamma dagar. Vid perfekt användning är säkerheten uppemot 99,6 procent, enligt bland andra Världshälsoorganisationen WHO, men vid misstag eller slarvig användning minskar den siffran rejält.

När Moder Teresa arbetade bland de fattigaste i Calcuttas slumområden försökte hon med denna metod hjälpa kvinnor att kontrollera sin fertilitet. Den katolska kyrkan har länge varit en förespråkare för metoden då den officiellt endast tillåter naturliga preventivmedel. Men som man kan gissa sig till så är det här en kunskap som länge funnits hos världens kvinnor. Man vet att åtminstone tre afrikanska folkgrupper använt sig av metoden i flera generationer och det finns berättelser från australiska urinvånare om hur unga kvinnor fördes undan till en helig plats och av äldre kvinnor fick lära sig flytningarnas hemlighet.

Malin Söderberg är legitimerad barnmorska och forskare med särskilt intresse för fruktsamhet. Hon är handledare i Justissemetoden och menar att metoden gör att kvinnan lär känna sin kropp och sin menscykel vilket är en egenvård som ger styrka.

– Vi människor behöver komma tillbaka till vår egen kropp och lära känna den. Vi behöver plocka fram denna gamla kunskap som kan lära oss att skapa ett liv i balans. Menscykeln är ett jättebra verktyg för att hålla koll på hälsan, är kroppen i obalans märks det ofta på cykeln.

28-åriga Ulrika Anevska använder sig av Justissemetoden och trivs jättebra med den:

– Med hjälp av den har jag full koll på min menscykel och kan därigenom följa min egen rytm och förstå varför jag mår som jag mår. Jag har fått en helt ny kontakt med min kvinnlighet och från att ha sett mens som något jobbigt så ser jag nu hela spektrat och kan använda mig av min cykel istället.

Ulrika Anevska hade provat många andra preventivmetoder men mådde så dåligt av att äta hormoner.

– Jag kände alltid som att jag var nedtryckt av hormonerna och blev en mycket lyckligare människa när jag slutade.

Hon menar att Justissemetoden är ett sätt för kvinnan att ta tillbaka makten över sin egen kropp.

– Från att en flicka kommer in i puberteten så behandlas kvinnokroppen som ett objekt där allt från mens till fertilitet och förlossning är något problematiskt och hemskt. Det är ett sätt att förminska kvinnor. Jag har lärt mig hur min kropp fungerar och kan därför ta mer ansvar för den och för mina handlingar. Det här är en kunskap som alla kvinnor borde skaffa sig, säger hon.

Fakta: 

Andra naturliga preventivmetoder – mer eller mindre säkra

Rytmmetoden: Grundar sig precis som Justissemetoden på att undvika sperma i slidan de fertila dagarna men med skillnaden att uträkningen av de fertila dagarna baseras på tidigare menscykler. Ibland används också termometer för att kontrollera kvinnans kroppstemperatur då den vanligtvis stiger en halv grad efter ägglossningen. Anses relativt osäker, då kvinnans menscykel av olika anledningar kan variera med flera dagar.

Avbrutet samlag: Mannen drar sig ur kvinnan när han känner att utlösningen är på gång. Också denna metod osäker, då mannen måste reagera i exakt rätt ögonblick, vilket kan vara svårt. Dessutom kan det finnas spermier redan i försatsen.

Pessar: En kupa av silikon som kvinnan placerar i slidan över livmodertappen innan samlag. Ska användas med spermiedödande medel. Enligt undersökningar är säkerheten 92 procent.

P-dator: En dosa som visar rött när kvinnan har ägglossning, grönt när det är säkra perioder och gult de dagar då det är osäkert om hon kan bli gravid eller inte. Finns datorer som mäter hormonhalten i urinet och de som mäter hormonhalten genom kroppstemperaturens förändringar. Olika undersökningar säger olika saker om säkerheten men datorn anses vara mellan 94 och 99 procent säker. Är ganska dyr men smidig och grundar sig, precis som Justissemetoden, på att undvika sperma i slidan när det finns chans att bli gravid.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ett drömsamhälle för en månad

En festival som bygger på allas deltagande där allt är frivilligt och donationsbaserat. Fria Tidningens skribent Elin Lindman berättar om World Rainbow i Ungern.

Fria Tidningen

Gör ditt hem miljösnällt

Du kan själv vara den förändring du vill se i världen. Ett sätt är att se över ditt eget hem för att göra det så miljövänligt som möjligt.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu