Debatt


Tjejjouren Väst
Göteborgs Fria

Ett år tills vi pratar om tjejers utsatthet igen

I morgon är det internationella flickdagen. Denna dag går många snabbt förbi, men på Tjejjouren Väst vet vi att utsatta flickors situation måste jobbas med varje dag. Om politikerna tar tjejers utsatthet på allvar måste de omgående ge tjejjoursverksamheten långsiktigt stöd.

Varje år söker sig tusentals tjejer till tjej- och ungdomsjourer i Sverige. Många har utsatts för sexuella övergrepp. Vanligt förekommande är ångest, självskadebeteende, självmordstankar, incest. Trots detta glöms tjejerna bort när tiden kommer att fatta politiska beslut. Pengar utlovas men är alltid knappa på våra jourer. Med anledning av valresultatet passar Tjejjouren Väst på att påminna om de ökade påslag och långsiktigt stöd som utlovats för kvinno- och tjejjoursrörelsen.

Inför valrörelsen gjorde ROKS en sammanfattande utfrågning av hur partierna såg på kvinno- och tjejjourer, samt hur de ville säkra deras fortsatta arbete. Alla partiers representanter, med undantag av Fi och Vänsterpartiet, bemötte frågan om stöd till kvinno- och tjejjourer utan att benämna tjejjourernas verksamhet alls. Detta är tyvärr regel snarare än undantag, och innebär att de unga personer som inte är kvinnojourers målgrupp glöms bort. Den första tjejjouren startades för 18 år sedan, och har sedan dess varit ett viktigt stöd för tjejer som behöver anonymitet och stöd. När de varit med om något traumatiskt är det ofta till oss de vänder sig första gången de berättar. Vår verksamhet är även förebyggande då vi når ut till de väldigt unga tidigt.

När nu tiden är kommen att forma budget och fatta politiska beslut vädjar vi till politikerna om att inte glömma bort flickorna.

I Västra Götaland har Tjejjouren Väst etablerat ett samarbete med flera kommuner för en mer långsiktig finansiering, men detta är ett undantagsfall bland tjejjourer. Verkligheten är att vi drivs av ideella tjejer som tar detta ansvar på sin fritid. Det måste finnas en plan för att finansiera jourer i den utsträckning de finns i landet, utan krav på att de ska driva nya projekt varje år för att hålla verksamheten relevant. Frågor om tjejers välmående är alltid relevanta och kommer fortsätta att vara det en lång tid framöver, vare sig vi får finansiering eller ej.

Den kommande regeringen med jämställdhetsminister Åsa Regnér har lovat att politiken ska vara feministisk, ett av deras mål är att “Stärk(a) kvinno- och brottsofferjourerna. Fler sexualbrott måste klaras upp”. Om de menar allvar kan de inte låta stödet för tjejjourer komma i andra hand, som ett bihang till kvinnojourer.

Vi kräver att politikerna ökar stödet för tjejjourerna för att vi ska kunna fortsätta att stötta och hjälpa tjejer.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu