Göteborgs Fria

Öppet hus för medborgarinflytande

GFT pratade med Malin Widehammar, aktiv i den ideella organisationen.

Vad är Staden vi vill ha?

– Vi jobbar för att lyfta frågor om hur man kan utveckla demokratin för att skapa ett mer jämlikt, ekologiskt och demokratiskt samhälle. Nu arbetar vi för att skapa ett forum för de förslag som kom ur Göteborgs medborgarstämma som hölls i mars. Inför valet skickade vi ut förslagen till politikerna och vi visar upp vilka svar vi fått.

Vilka förslag kom fram under medborgarstämman?

– Det var nio förslag som valdes ut att vara överst på agendan. Bland andra att använda en så kallad deltagande budget. Det är ett verktyg för ökat invånarinflytande där invånarna får en summa pengar som de bestämmer över. Ett annat förslag var att få en mer demokratiskt styrd stadsbyggnad. I dag styrs var och hur det byggs av ett antal privata bolag och då blir det få bostäder med rimliga hyror. Tanken med demokratisk stadsbyggnad är att kommunen ska styra mer och ställa tydligare krav.

Vad kommer ni att göra under Kulturnatta?

– Vi kommer bland annat att ha en prova-på-workshop i att göra en medborgarbudget. Det är en skattkista med guldlappar där folk får skriva vad de vill satsa mer på, och bruna lappar där man skriver vad man vill satsa mindre på. Det är ett sätt att komma igång och diskutera och tänka kring hur man vill ha staden. Vi kommer även att ha en kreativ verkstad och folk har möjlighet att ställa frågor till oss.

Fakta: 

Staden vi vill ha – öppet hus:

Kl 17–22, Victoriahuset under Hagabion, Linnégatan 21, fri entré

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vikingatiden var varken rasistisk eller patriarkal

Enligt den senaste forskningen var vikingar mycket mer än starka krigiska män. Nu ska forskarna studera vikingafenomenet på djupet med hjälp av reenactmentgrupper och 50 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu