• Sara Vikström Olsson, ordförande för Fältbiologerna, betraktar söndagens val som ett förlorat val för miljöfrågan.
Fria Tidningen

”Vi kommer att skratta åt hur samhället spårade ur”

Socialdemokraterna blev med 31,2 procent av rösterna riksdagsvalets vinnare och står nu inför en svår uppgift i att bilda regering. Sverigedemokraterna ökade stort och ser ut att få så många som 49 mandat i riksdagen. Fria Tidningen har bett företrädare för tre organisationer inom miljö, feminism, antirasism och hbtq att tolka valresultatet och hur det påverkar deras politiska arbete.


Efterlyser en politisk revolution

Kampen måste fortsätta föras utanför riksdagen. Det säger Sara Vikström Olsson, ordförande för Fältbiologerna, som betraktar söndagens val som ett förlorat val för miljöfrågan. Nu oroas hon över att en politisk maktlöshet breder ut sig.

– Jag möter politiker som känner sig maktlösa inför att lösa klimatfrågorna och att de avgörande besluten måste fattas någon annanstans, på högre nivå. De skriker på oss att trycka på och komma med konkreta förslag, att det är vi som ska sätta agendan.

Hon tycker att civilsamhället tvingas bära ett för tungt ansvar i frågor som kräver stora politiska beslut för att samhället på allvar ska kunna ställa om i en mer hållbar riktning.

– Till skillnad från den antirasistiska rörelsen är vi mycket mer beroende av det parlamentariska läget. Vi kan inte stoppa koldioxidutsläppen i fikarummet säger hon.

Men Sara Vikström Olsson har en förhoppning om att att miljöfrågorna kan komma att lyftas bredare efter valet om de mindre partierna kommer att få inflytande och ministerposter på Moderaternas och Socialdemokraternas bekostnad.

– I själva verket är det M och S som fungerat som bromsklossar i klimatpolitiken. Om MP, V eller till och med Centerpartiet eller Folkpartiet får mer inflytande i miljöpolitiken kan det få en positiv betydelse, säger hon.

Nu efterlyser hon en politisk revolution och ett helt nytt sätt att angripa miljöpolitiken. Vid sidan av det krävs en starkare miljölagstiftning. Hon hoppas också att Sverige ska visa framfötterna i miljöpolitiken internationellt.

– Nu är det miljön och inte nationalism som ska gälla i EU, säger hon.

Svårt att arbeta för ökat flyktingmottagande

Sooz Romero, verksamhetsledare för Newcomers, RFSLs nätverk för asylsökande hbtqi-personer, oroas över Sverigedemokraternas framgångar. Nu behöver vi sluta blunda och prata om intersektionell feminism och respekt för alla, tycker den.

– Det vi såg i valet var konsekvensena av något som pågått väldigt länge och definitivt inget nytt. Många har redan skickats till döden från Europa och det kommer att fortsätta, säger Sooz Romero, dagen efter valet.

Den tycker att det är speciellt oroande att se hur starka SD är utanför storstäderna där Migrationsverket skickar asylsökande hbtqi-personer, något som direkt kan hota människors liv.

– I de kommuner där SD har många mandat kommer det att bli mycket svårt att kämpa för ett ökat flyktingmottagande och skapa fristäder för fler. På många håll i världen är det på inget sätt accepterat att vara hbtqi-person eller ha olika könsuttryck, att då säga som SD att vi ska hjälpa människor på plats i sina hemländer framstår som totalt absurt.

I stället vill Sooz Romero att vi kämpar för verkliga mänskliga rättigheter och Sveriges ansvar globalt sett.

– Hur mycket vapen exporterar Sverige? Hur mycket utnyttjar vi arbetare världen över genom att köpa produkter som är tillverkade under slavliknande förhållanden? Sverige har ett ansvar över fattigdomen globalt sett.

”Vi kommer att skratta åt hur samhället spårade ur”

Sarah Delshad, debattör och grundare av Muslimska feminister är inte förvånad över valresultatet. Hon ser med oro på Sverigedemokraternas framgångar men är samtidigt positiv till att Feministiskt initiativ ökar och tar plats i flera kommuner.

– Jag tror mycket på självorganisering och representation, det var därför jag startade Muslimska feminister. Det finns en klichéartad bild som florerar om muslimska kvinnor och muslimska feminister, där har vi mycket att prata om, säger Sarah Delshad.

Även inom feminismen finns en utbredd föreställning om att det skulle vara en motsättning mellan att vara muslim och feminist, upplever Sarah Delshad, som i stället manar till ett inkluderande systerskap.

Hon gläds åt framgångarna för Fi, Feministiskt initiativ, och menar att de har stor möjlighet att påverka politiken även utanför riksdagen och i många kommuner.

– Egentligen vill man bara lägga sig ned och dö vid tanken på de krafter som mobiliseras i Europa. Men förr eller senare är denna tid över och då kommer vi titta tillbaka och skratta över hur långt samhället spårade ur, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu