Debatt


Lotta Säfström och Martin Ärnlöv
  • Inställningen hos Göteborgs Stad är att vård och omsorg i första hand ska drivas i egen regi. Idéburna aktörer buntas ihop med privata kommersiella vårdgivare och väljs bort.
Göteborgs Fria

Göteborgs Stad missgynnar non-profitvården

Göteborgarna vill ha mer idéburen vård. Det vill Göteborgspolitikerna också. Säger de. Ändå blir detta ”tredje alternativ” både bortglömt och bortvalt av Göteborgs Stad, skriver Lotta Säfström, direktor/vd för Göteborgs kyrkliga stadsmission, och Martin Ärnlöv, direktor/vd för Bräcke Diakoni.

Ibland används begreppet non profit, ibland talar man om idéburna organisationer. Men principen är densamma: Vi i Famna Väst (Bräcke diakoni, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs Räddningsmission och Göteborgs kyrkliga stadsmission) är privata utförare inom vård och omsorg ­– som återinvesterar överskottet i verksamheten.

När vinster i välfärden är ett hett debattämne borde vår arbetsmodell vara högintressant. Istället är vi bortglömda och bortvalda av Göteborgs Stad. I Sveriges andra stad är det största hotet mot utförare av idéburen vård inte de kommersiella aktörerna utan kommunen själv. Exempelvis anlitas vi allt mindre av Göteborgs Stad, och har blivit tvungna att avveckla välfungerande verksamheter.

Ett ytterligare exempel är Göteborgs Stads upphandlingskriterier. I många kommuner anges ett fast pris vid upphandling av vård och omsorg, vilket gör att kvalitetsfaktorer väger tyngre. I Göteborg sker de flesta upphandlingar på lägst pris.

En annan käpp i hjulet är kommunens detaljstyrning, där det till och med har ställts krav på att få utse våra verksamhetschefer.

Göteborgs politiska majoritet har dessutom röstat ner förslaget, som innebär att brukaren själv väljer utförare. Politikernas blanka nej till alla privata aktörer gör att även vi utestängs, eftersom vi buntas ihop med de kommersiella vårdföretagen.

Talande är att Göteborgsbaserade Bräcke diakoni – som är en av Sveriges största non profit-aktörer – nästan enbart expanderar utanför kommungränsen. Därmed försvinner vård och omsorg som prioriterar långsiktighet, kompetens och kvalitet – och har nöjda brukare. Förra året hade exempelvis Göteborgs Stadsmissions äldreboende Götaholm bäst kundnöjdhet i hela Göteborg.

Vår verksamhet har bidragit till ett bättre Göteborg i åtskilliga decennier, och är dessutom något göteborgarna har förtroende för och efterfrågar. Enligt en Novus-undersökning gjord 2013 tror över hälften av göteborgarna att idéburna organisationer är ganska eller mycket bra på att leverera vård och omsorg med kvalitet, vilket är högre än kommunens siffror. Åtta av tio göteborgare anser att det är ganska eller mycket viktigt att kunna välja utförare, vilket är högre än rikssnittet.

Varför ser det då ut som det gör? Kanske finns svaret i en enkät som gjordes med Göteborgs kommunpolitiker 2013. Där framkom att nästan hälften av politikerna hade bristfälliga eller obefintliga kunskaper om begreppen non profit och idéburen vård.

Två tredjedelar av dem kunde inte namnge någon aktör inom vår sektor. Om det är denna okunskap som är problemet så står vi gärna till tjänst.

Hör av er politiker, så berättar vi mer!

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2023 Fria.Nu