Debatt


Sara Vikström Olsson • Fältbiologerna
  • Sara Vikström Olsson Ordförande för Fältbiologerna och ett av Vattenfalls kolkraftverk Tyskland.
Skånes Fria

Miljön har förlorat fyra år – låt det inte hända igen

”Om en dryg vecka är det dags för riksdagsval. Vi står mitt i en valrörelse där framtidens största hot har drunknat i löften om vilket parti som är mest regeringsdugligt. I backspegeln kan vi blicka bakåt på fyra förlorade år för miljön och vi i den unga miljörörelsen oroar oss nu för att vi står inför ytterligare fyra förlorade år för vår framtid.” Det skriver Sara Vikström Olsson, ordförande för Fältbiologerna.

De senaste åren har Sveriges miljöpolitik kommit att handla om att skapa majoritet inom det egna blocket istället för att främja en progressiv miljöpolitik. Miljöprofilerade partier på båda sidor har blivit inlåsta i förhandlingskonstellationer till miljöns nackdel.

I Naturskyddsföreningens undersökning som baseras på hur partierna uppfyllt sina löften inom miljöområdet under mandatperioden har regeringen fallit på majoriteten av alla löften. De förslag som väl har röstats igenom har slutat i utredningar istället för faktisk förändring. Och bland de sexton nationella miljömål som antogs av riksdagen 1999 beräknas endast ett kunna uppnås till 2020. Med facit i hand kan vi konstatera att Alliansens blockpolitik har varit förödande för miljön och för ungas framtid.

I höst är det mycket osäkert vilken regeringssammansättning vi kommer att se. Men vi i den unga miljörörelsen är less på att prata regeringskonstellationer, vi vill istället prata konkret politik. Så kära nya okända regering. Vi har därför tre konkreta förslag på förändring:

Låt Sverige bli ledande i klimatpolitiken

Vi vill se ett Sverige som går före och blir drivande i de internationella klimatförhandlingarna. Istället för att anpassa sig till bakåtsträvande länder som Polen vill vi att Sverige tar täten och kräver tre olika bindande klimatmål till EU:s förhandlingar i Bryssel i oktober. Nationellt ska vi ha ännu högre ambitioner och sträva mot nära noll koldioxidutsläpp år 2030, för att på riktigt ta upp kampen för en temperaturökning som är mindre än två grader. Skärp ägardirektiven för statligt ägda Vattenfall och ersätt kolkraften med förnybar energi. Avskaffa alla subventioner för fossila bränslen och tvinga svenska institutioner och pensionsförvaltare att sluta investera i fossilbolag. Det är några åtaganden på vägen dit.

Skärp Sveriges urholkade miljölagstiftning

Vi vill se ett Sverige som slutar vara känt som ett av de mest exploateringsvänliga länderna bland utländska gruvbolag och istället tar täten för det bästa naturskyddet i världen. Återinför skyddet för rödlistade arter i Miljöbalken som togs bort under pågående rättsprocess i Ojnaredomen 2009. Låt inte mineral- samt skogsvårdslagen särskiljas från Miljöbalken, utan ställ samma tuffa miljökrav på alla näringar i Sverige.

Stärk försiktighetsprincipen och förbjud exploatering i skyddade naturområden såsom nationalparker. Detta för att på riktigt kunna säkerställa att inte medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Stärk skyddet av den biologiska mångfalden

Vi vill se ett Sverige som sprudlar av mångfald i naturen och städerna. Vi vill inte ha ett land som fälls av EU-domstolen för sin licensjakt på varg. Vi vill inte ha ett Sverige där mindre än två procent av skogen nedanför fjällen är skyddad. Höj anslaget till skyddad skog så att siffran höjs till minst 20 procent och låt Sverige ställa om till ett kalhyggesfritt skogsbruk. Öka även takten i arbetet med marina skyddade områden så att målet om 10 procent skyddat uppnås under nästa mandatperiod. Verka för att bottentrålning förbjuds i hela EU och ta bort parollen ”frihet under ansvar” för den svenska skogspolitiken. Det måste vara dyrare att förstöra den biologiska mångfalden än att bevara den.

För det är 2014 nu. Miljön har inte längre råd att vara en profilfråga. Vi behöver en långsiktig partiöverskridande miljöpolitik som söker beröringspunkter istället för skiljaktigheter. Det är hög tid att ge miljöpolitiken de uppgörelser över blockgränserna som behövs för att garantera en stabil politik som sträcker sig över flera mandatperioder.

Det har gått 42 år sedan den första internationella miljökonferensen hölls i Stockholm och fortfarande står vi och stampar på samma punkt i politiken. Vi frågar nu samtliga riksdagspartier och väljare. Vågar ni anta utmaningen – att ändra utvecklingen?

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu