• Olika budskap i SD:s valfolder 2010 (t.v.) jämfört med 2014. Men i partiets budget är inte skillnaderna lika stora. Utdrag ur valfolder 2010 och 2014
Göteborgs Fria

Detta vill SD i Göteborg

Sverigedemokraternas kärnfråga, asylpolitiken, avgörs på riksdagsnivå. Men vilka frågor driver partiet i kommunen? GFT har gått igenom senaste mandatperioden.

I Sverigedemokraternas kommunala budget för 2011, det vill säga den som de gick till val med förra gången, skrev de bland annat under rubriken Bevara Sverige svenskt att: ”En av Sverigedemokraternas viktigaste målsättningar är att bevara Sverige svenskt”. Att minska invandringen är, enligt budgeten, partiets absolut viktigaste fråga och den enda fråga som de inte är beredda att kompromissa kring. Asylpolitiken är dock inte en fråga som avgörs i Göteborg, utan på riksnivå.

– Frågan är om man röstar på SD för deras kommunpolitik eller om det är så att det egentligen handlar om SD:s rikspolitik och framför allt frågan om invandring. Anser man att SD:s syn på invandringen och deras krav på begränsning av invandringen är den viktigaste valfrågan så väljer man nog SD i alla val; kommun, landsting och riksdag, säger Anna-Sofia Quensel, researcher på Expo, som har skrivit rapporten Sverigedemokraterna i kommunerna.

Men vad vill då SD i Göteborg?

I förordet till budgeten för 2011 framstår äldreomsorgen som det näst viktigaste, efter invandringen. Andra frågor som partiet vill påverka i Göteborg är att avskaffa stadsdelsnämnderna, att öka antalet fritidspolitiker och förbjuda genuspedagogik. Partiet tycker att det är ett problem med ”olika kulturer” i Göteborg och menar att assimilation och återvandring är de enda lösningarna.

Man vill ha ett förbud mot fler moskéer i Göteborg, men däremot bygga ett ”Sverigehus” där svensk kultur värnas. När det gäller kommunalt stöd till lokal kultur ska sådant endast ges om musiken, dansen eller teatern ”ger uttryck för sund nordisk kultur och högre västerländsk civilisation”, enligt budgeten.

Sedan 2011 har SD i Göteborg lagt ett budgetförslag varje år, vilket skiljer ut Göteborg jämfört med en del mindre kommuner där SD inte lägger egna budgetar, enligt Anna-Sofia Quensel.

I budgeten för 2015, som de går till val med nu, har formuleringarna ”Bevara Sverige svenskt” och ”högre västerländsk civilisation” tagits bort. Men partiet återkommer ofta till sin kärnfråga, invandringen. Till exempel föreslås kommunen öppna återvandringskontor, skolan ska helst sluta med modersmålsundervisning och SD kräver ”slopade bidrag till invandrarföreningar”.

Till skillnad från partiets budgetar handlar deras motioner sällan om invandring, bostäder eller äldreomsorg. GFT har gått igenom de åtta motioner som SD lagt mellan 2011-2014. Av dem handlar ingen om invandring och endast en angränsar till att handla om äldreomsorg, den handlar om att avskaffa avgiften på 88 kronor för trygghetslarm.

Istället handlar de flesta om trafik i olika former. Till exempel om att inventera vägbulor, införa planfria järnvägskorsningar, införa en kaj för kryssningsfartyg och om Göta Älvbrons segelfria höjd.

– Det är typexempel på kommunala frågor som ses som viktiga frågor för kommuninvånarna. Det som är relevant är om frågorna är lokalt förankrade och avspeglar kommuninvånarnas önskemål? säger Anna-Sofia Quensel.

Det diskuteras ofta om partiet är ett höger- eller vänsterparti. GFT har gått igenom de 94 voteringar som genomförs i Göteborgs fullmäktige där det funnits en blockdelande splittring mellan 2011–2014. Den visar att SD i Göteborg röstat med Alliansen i 53 procent av fallen och med de rödgröna i 31 procent. Resterande andel är frågor där SD avstått från att rösta eller varit splittrade i frågan och SD-ledamöterna röstat olika.

Riksdagens Utredningstjänsts utredning från i höstas visar att SD ännu oftare röstar med Alliansen på riksnivå, i frågor som delar blocken röstade SD med regeringen i nio fall av tio, samma trend visade tankesmedjan Tiden i rapporten Stödpartiet som kom ut tidigare i år.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu