• Välkommen till Kyrkan AB. Svenska kyrkan som ett aktiebolag som konkurrerar på marknaden för vård, skola och omsorg. Det kan snart bli verklighet.
Göteborgs Fria

Kyrkan kan bli privat vårdbolag

Svenska kyrkan kan snart bli en konkurrent till Carema och Plusgymnasiet. Kyrkans utredning om man ska in på välfärdsmarknaden blir klar ett par veckor efter valet och GFT:s enkät visar att de flesta nomineringsgrupperna (motsvarande partier) i Göteborg är för idén.

”Vård, skola och omsorg kan snart vara ord som inte bara används av politiker, utan av kyrkans företrädare” skriver den kristna dagstidningen Dagen. Frågan om kyrkan ska konkurrera på välfärdsmarknaden är högaktuell. Den 1 oktober presenteras kyrkans utredning om ”tyngre välfärdsrelaterad verksamhet” för kyrkostyrelsen.

Sedan tidigare driver kyrkan hjälpverksamhet i form av diakoni, som innebär exempelvis stödsamtal, ekonomisk hushållsrådgivning, soppkök och social samvaro. Det nya blir om kyrkan även blir en aktör inom vård, omsorg och skolor. Aktiebolag är den troligaste formen i så fall, säger utredaren Kerstin Alberius till Dagen, även om bolagen väntas bli icke vinstdrivande, med överskott som återinvesteras i kyrkan.

För att få reda på allmänhetens uppfattning har forskare vid Uppsala universitet gjort studien Svenska kyrkan och välfärden som presenterades i januari. Där svarade 3 000 personer på om kyrkan är en lämplig aktör på välfärdsområdet. 45 procent var positiva och 33 procent negativa.

Vilka verksamheter ska kyrkan driva? Åtta av tio såg härbärgen som en lämplig verksamhet, medan endast en av tio tyckte att kyrkan ska driva gymnasieskolor. Familjerådgivning, flyktingmottagning och hemtjänst är områden som ungefär hälften av de tillfrågade såg som lämpliga.

GFT har i en enkät frågat de åtta nomineringsgrupper (så kallas motsvarigheten till partier) som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Göteborg om ”kyrkan starta och driva verksamheter som exempelvis äldreboenden, friskolor eller begravningsbyråer?”

Ingen av nomineringsgrupperna svarade nej.

Nomineringsgruppen Öppen kyrka är den enda som har någon form av invändning:

– Församlingar bör inte arbeta med upphandlade verksamheter utan fokusera på församlingsdiakoni. Institutionsdiakonin, typ Stadsmissionen, däremot arbetar både med vård och skolor, säger Bengt Kristiansson från Öppen kyrka.

Socialdemokraterna svarar att de inväntar utredningen. Sverigedemokraterna, Frimodig Kyrka och Miljöpartister i Svenska kyrkan svarar alla att de inte är principiellt emot. Starka förespråkare är Vänstern i Svenska kyrkan (Visk), Fria Liberaler i Svenska kyrkan och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

– Det passar bra att kyrkan får ansvar för den typen av verksamhet i kontrast till de vinstdrivande riskkapitalisterna, säger Berit Bornecrantz Dias (Visk).

Konfliktlinjer syns dock gällande om kyrkan ska driva begravningsbyråer. Kyrkomötet och överklagandenämnden har sagt nej i frågan, en linje som Öppen Kyrka och Socialdemokraterna står bakom.

– Det finns en risk att vinstintresset blir viktigare än att erbjuda hjälp och stöd i en svår situation, säger prästen Sofija Pedersen Videke (S).

Posk däremot vill att kyrkan ska bedriva begravningsbyråverksamhet eftersom det ”har en naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift.”

Frågan om välfärdsmarknaden gör att kyrkan nu står i ett vägskäl, skrev Miriam Hollmer, projektledare för studien Svenska kyrkan och välfärden i nyligen i en debattartikel (SvD 10/8):

”Att ta steget in på välfärdsmarknaden som offentligt finansierad aktör är därför inte alls oproblematiskt. Det innebär att kyrkan ställs inför samma ekonomiska verklighet som välfärdskoncerner och vårdbolag, nämligen konkurrens. Upphandlingar, effektivitetsmaximering, vinster och återinvesteringar.”

Mardrömmen vore nog att se Svenska kyrkan i en vårdskandal. Även utredaren Kerstin Alberius ser risker.

– Svenska kyrkan har ett stort förtroende, men om något skulle gå fel finns risken att det kan spilla över på kyrkan i stort, säger hon till Dagen.

Fakta: 

Kyrkovalet 2013

  • Hålls i morgon, söndag, den 15 september.
  • Alla som är med i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år kan rösta.
  • Nomineringsgrupper (motsvarande partier) som ställer upp i valet till Göteborgs kyrkofullmäktige: Fria Liberaler i Svenska kyrkan (Fisk) Frimodig kyrka (FK), Miljöpartister i svenska kyrkan (MPSK) Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk), Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK) och Öppen kyrka – en kyrka för alla (Öka).

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans webbplats.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Detta vill SD i Göteborg

Val 2014

SD:s kärnfråga avgörs på riksdagsnivå. Men vad vill de i kommunen? GFT går igenom mandatperioden.

Göteborgs Fria

Biskopen: ”SD:s ökning inger oro”

Igår, söndag, hölls kyrkovalet. I Göteborgs stift går SD, C och Vänstern i svenska kyrkan framåt. Biskopen ser med oro på SD:s ökning.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu