Debatt


Gunnar Olofsson • Palestinagrupperna
  • Säkerhetsföretaget G4S utrustar kunder i de illegala bosättningarna i Palestina med säkerhetssystem samtidigt som företaget vaktar riksdagshuset.Foto: TT
Stockholms Fria

G4S verkar för   ockupationen

Säkerhetsföretaget G4S anlitas av skolor, sjukhus, kyrkor, landsting och till och med svenska riksdagen trots att G4S ”är djupt insyltat i Israels ockupation av de palestinska områdena”.

Företaget G4S, världens största säkerhetsföretag, är djupt insyltat i Israels ockupation av de palestinska områdena. Detta innebär att en lång rad svenska kunder – som företag, skolor, sjukhus, kyrkor, privatpersoner och den svenska riksdagen (!) – genom att anlita G4S för olika uppdrag också ger sitt bidrag till det fortsatta förtrycket av palestinierna.

G4S, med danskt-brittiskt ägande och över 657 000 medarbetare i runt 125 länder, lanserar sig på sin hemsida som kompetent och professionell ”totalleverantör av säkerhetslösningar” med ”kunskap om kulturella skillnader och vikten av situationsanpassade lösningar”. Man anser sig ha ”god policy, principer och praktik vad gäller mänskliga rättigheter” och ”tänker nytt, framåt och långsiktigt”. Men det man i själva verket stödjer i Palestina är varken nytt eller framsynt, utan gammaldags unken apartheid.

I juli 2007 tecknade G4S ett kontrakt med den israeliska fängelsemyndigheten om säkerhetssystem för Ofer-anläggningen på ockuperat område, ”säkerhetsfängelserna” för politiska fångar Ketziot, Megiddo och Damon inne i Israel, och ytterligare några interneringscentra i och kring Jerusalem.

Det här är platser där palestinska fångar förhörs, torteras och interneras – även barn som avtjänar fleråriga straff för stenkastning.

I nuläget finns runt 4 500 palestinska fångar, varav drygt 150 barn, i fängelser inne i Israel – där de inte kan få besök av anhöriga.

G4S tillhandahåller utrustning, som maskiner för bagage- och kroppsscanning, till en rad av de över 500 checkpoints som den israeliska armén upprättat kors och tvärs över ockuperat område, för att kontrollera palestinierna och hindra deras dagliga rörelsefrihet.

Man bistår med bevakningen av det avspärrade Gaza. Man utrustar kunder i de illegala bosättningarna med säkerhetssystem och försåg, genom sin underleverantör Hashmira, en tid bosättningen Kedumim med beväpnade vakter. Det lokala polishögkvarteret vid bosättningen Ma´ale Adumim – där israeliska bosättare åtnjuter skydd enligt israelisk lag, medan palestinierna hanteras enligt militärlagar – har fått sina säkerhetssystem via G4S.

Efter omfattande kritik har G4S på senare tid beslutat att avsluta ”vissa kontrakt” i Israel/Palestina och uppdatera sina etiska riktlinjer. För att bättra på sin goodwill har man även, genom kampanjen ”Spin of Hope”, samlat in 185 000 kronor till Barncancerfonden.

Alltid lurar man någon, och nyligen har företaget kammat hem en storaffär med AMF fastigheter rörande ett flertal gallerior och köpcentra i Stockholmsområdet, samt ett avtal med Rikspolisstyrelsen om ”leverans, service och underhåll av tekniska säkerhetssystem” under till att börja med fyra år.

Sedan tidigare har man också kontrakt med bland annat Västtrafik, och parkeringsföretag i Göteborg.

G4S har gjort klart att man inte kommer att helt lämna den israeliska ockupationen, utan behåller ett antal ”privata kunder” i området.

Därmed kvarstår ansvaret för medverkan i förtrycket – och anledningen för kunder i Sverige att se över sina förbindelser med G4S.

Att Sveriges riksdagshus vaktas av ett företag öppet inblandat i rasism och diskriminering borde vara en omöjlighet år 2014. Likaså bör den som känner ansvar se över vem som vaktar arbetsplatsen, skolan och bostaden – och om så krävs se till att situationen rättas till.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Fria.Nu