Fria Tidningen

Nationalismen ett hot mot kvinnors rättigheter

Förra veckan släpptes en ny rapport inför EU-valet som visar hur nationalismens framfart i Europa hotar kvinnors rättigheter. I punkt efter punkt klargörs hur den nationalistiska rörelsen motarbetar mänskliga rättigheter som byggts upp i decennier.

Bakom granskningen står organisationen Kvinna till Kvinna och Expo. Rapporten lyfter situationen för kvinnor på Balkan där nationalismen redan är stark, samt hur politiken i Sverigedemokraterna och andra nationalistiska partier i Europa skapar motvind i arbetet med mänskliga rättigheter.

– Vi har gjort studien för att vi har tjugo års erfarenhet av att jobba i konfliktområden, framför allt på Balkan som genomsyras av nationalism, säger Lena Ag, Kvinna till Kvinnas generalsekreterare.

Fem nationalistiska partier, inklusive Sverigedemokraterna, i olika europeiska länder har granskats och rapporten belyser hur nationalismen angriper de fri- och rättigheter som kvinnor har kämpat för i åratal. Partierna beskrivs som inbördes ganska olika men förenas dels i hållningen ”vi och dem”, samt att i den mån partierna tar upp jämställdhet så görs det för att komma åt invandringspolitiken.

– När samhället är så uppdelat i vi och dem skapar det inget klimat för mänskliga rättigheter, säger Lena Ag.

I frågan om jämställdhet mellan könen pekar granskningen särskilt på fyra områden som länkar samman de nationalistiska partiernas politik. Det rör sig om rätten att kunna kombinera arbete och familjeliv och kvinnors möjligheter att verka på arbetsmarknaden. I synen på rätten till sin kropp är samtliga partier abortkritiska på olika nivåer. Gemensamt är också den stereotypa synen på könsroller samt att våld mot kvinnor inte ses som ett globalt problem. Lena Ag menar att nationalism är lika med antifeminism. Kvinnorättsförsvarare som tar plats i det offentliga rummet upplever motståndet mot deras arbete som alltmer handgripligt i form av hatkampanjer, fysiskt våld och hot i sociala medier.

– Feminister och kvinnorättsförsvarare är per definition en del av fienden, säger hon.

Att kvinnorörelsen behövs är något som Sverigedemokraterna gärna bortser från och man vill exempelvis avskaffa bidragen till partiernas kvinnoorganisationer.

– Ja, vi vill inte särbehandla kvinnor och män. Det ska inte vara könsbetingat att få bidrag till att delta i det demokratiska samhället. Vi har inte det problemet. Hade det varit innan kvinnor hade rösträtt exempelvis så hade det varit annorlunda, säger Paula Bieler, Sverigedemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson.

Är inte det att ignorera faktiska problem i samhället?

– Jag vet att det finns folk som resonerar så, men vi är av en annan uppfattning. Det finns ingen sådan maktstruktur som gör att det behövs en särskilt riktad pott till kvinnoorganisationer, säger hon.

Rapporten ger en rad konkreta exempel på vad som har skett och sker just nu i länder runt om i Europa där nationalismen återtar sitt fäste. Jämsides växer motståndet från människor som inte vill ha den typen av samhälle. Lena Ag menar att vi måste granska politiken under retoriken och ta det på allvar.

– Jag vill påminna om att Europa har en historia och vi får inte glömma bort den. Det finns ju levda erfarenheter av vad som händer i samhällen som är uppdelade i vi och dem.

Fakta: 

Så påverkas jämställdheten

Flera av partierna anser att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor, som gör det naturligt för kvinnor att till exempel ta på sig mer vårdande sysslor.

Kärnfamiljen ses som grunden i samhället, vilket gör det svårt att leva utanför traditionella familjeförhållanden. Hbtq-personer diskrimineras ofta i nationalistiska partiers politik.

Politiska satsningar på familjen är generellt utformade på ett sätt som gör att kvinnan ska vara hemma mer med barnen.

En familjepolitik som gör kvinnor ekonomiskt beroende av män.

För nationalistiska partier finns ofta en stark vilja att inskränka aborträtten för kvinnor.

Källa: Expos och Kvinna till Kvinnas rapport ”Folk, familj och fosterland”

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu